PSIHOLOŠKI COPYWRITING

Autor teksta
Kliping

Kliping

Psiholoski Copywriting 1

Reči su poput zraka, koji prolaze kroz sve nas i ako ih dobro koristimo one doslovno ulaze u naš unutrašnji prostor i ostavljaju trag. Suštinski, to je nešto na čemu počiva copywriting generalno. Međutim, kako smo zasuti velikom količinom informacija sa svih strana, za taj efekat nije dovoljno samo dobro baratanje rečima, već i poznavanje psihologije, odnosno marketinga zasnovanog na psihološkim principima. Korišćenje reči tako da one rezonuju sa našom ciljnom grupom predstavlja suštinu psihološkog copywriting-a.

Poverenje se gradi kroz empatiju

Da bismo sa svojom publikom izgradili prijateljski odnos i postigli to da nam veruje, što je suština marketinga i odnosa sa javnošću, trebalo bi da joj stavimo do znanja da je razumemo, a preduslov za to je da je dobro poznajemo. Drugim rečima, da bi ljudi koji čitaju vaše objave imali poverenja u vas i prihvatili to što im prezentujete, morate dobro znati ko su oni.

Sa tim u vezi, razvijte osnovni profil vašeg ciljnog klijenta ili konzumenta kako biste napisali ubedljive reči namenjene posebno za njih. Uzmite u obzir apsolutno sve faktore od pola, preko statusa do interesovanja, da biste prepoznali svoju ciljnu grupu i razumeli je. Pokušajte da proniknete u njene potrebe i to kako vaša publika misli. Shvatite njihove bolne tačke i osećanja iza njih, a zatim napišite sadržaj koji je dovoljno specifičan da odražava tačno kako se osećaju.

Neka vaša publika zna da razumete i saosećate sa njihovim izazovima, pre nego što predstavite bilo kakvo rešenje. Empatija je suština izgradnje svakog odnosa, a pogotovu onog u kome želite nekome da „prodate“ neku priču. Poput dobrog prijatelja, trebalo bi da pokažete svojim potencijalnim klijentima da razumete kako se osećaju, pre nego što ponudite načine da pomognete.

Iskrenost

Psihološki copywriting nas iz ugla psihologije i bazičnih ljudskih odnosa uči da budemo to što jesmo, čak i kad prodajemo, a pogotovu kada gradimo odnose sa javnošću. Zato iskrenost postaje dominanta psihološka kategorija na ovom polju, Publika jednostavno mora osetiti da smo iskreni u odnosu sa njom, kako bi prihvatila poruke koje joj šaljemo.

Psiholoski Copywriting 2

S tim u vezi, psihološki copywriting izbegava generička rešenja u komunikaciji. Veoma je važno da komunikaciju prebacimo na tzv. „ljudski“ jezik koji je razumljiv našoj publici, koji će nam omogućiti bliskost i međusobno povezivanje. Drugim rečima, trebalo bi koristiti naraciju sa tonom razgovora, tj. navoditi čitaoca da se oseća kao da razgovaramo direktno sa njim, kako bi ga dalje naveli da se poveže sa nama ili brendom koji predstavljamo.

Prvi i glavni mehanizam međuljudske percepcije je ljudska identifikacija čoveka. Sa stanovišta socijalne psihologije, ona potvrđuje činjenicu da je najjednostavniji način da publika razume ono što joj govorimo, da se identifikuje sa nama, a to postižemo iskrenošću i autentičnošću.

Autentičnost

Bazirajući copywriting na psihološkim principima, pokušavamo da se prilagodimo jeziku publike, njenom tonalitetu i perspektivi kako bi joj preneli svoju poruku, ali trudeći se uz to da ostanemo autentični, pošto je to ono zbog čega nas neko uopšte sluša ili prati brend ispred koga sa njim komuniciramo.

Autentičnost u odnosima sa javnošću, a u kontekstu copywriting-a podrazumeva i konzistenciju na svim kanalima komunikacije sa publikom. Ideja da različiti kanali komunikacije podrazumevaju i različite načine komuniciranja, danas u potpunosti pada u vodu. Jedan korisnik naših usluga ima pristup svim kanalima i ukoliko poruke koje šaljemo nisu ujednačene, on može biti potpuno zbunjen, a naša autentičnost dovedena u sumnju. Poverenje je krucijalna stvar u komunikaciji sa publikom, a ono se zasniva na autentičnosti i doslednosti. Iz toga dalje proizilazi da nas pratioci i čitaoci doživljavaju autoritativno i da nam veruju, a ukoliko se uz to vežu za nas emotivno, onda smo na vrhuncu.

Emocija je match-point

Emocije čine život vrednim življenja, a osim toga uglavnom su one u osnovi naših odluka o kupovini i klikovima. Zato se psihološki copywriting fokusira upravo na to da, akcentovanjem autentičnosti, iskrenosti i empatije, budi emocije kod publike.

Da biste to postigli, koristite specifične reči i psihološke metode za kreiranje inspirativnih slika u mozgu čitalaca i pokretanje njihovih emocija, kako bi ih inspirisali i motivisali da preduzmu određene akcije. Napišite vizualizacije sa dovoljno detaljnim narativom, ne samo da biste probudili emociju kod onoga ko to pročita, već kako biste izazvali i emocionalni odgovor, odnosno reakciju i bilo kakav feedback.

Pogledajte još