Analize

Analiza sadržaja je pregled svih bitnih medijskih parametara za Vas, Vašu kompaniju, brend, sponzorstvo, industriju ili događaj. Ona vam pomaže da kreirate, održite ili poboljšate svoju medijsku sliku u javnosti.
Medijska analiza vam omogućava da saznate :

  • Da li i koliko često mediji izveštavaju o Vama?
  • U kojim vrstama medijima se pojavljujete (štampa, televizija, radio, internet portali, blogovi i društvene mreže)?
  • Koju su medijsku i teritorijalnu pokrivenost imale objave?
  • Kakvim tonalitetom (pozitivnim, neutralnim, negativnim) se izveštavalo?
  • Koliko je Vaša tema/proizvod bila u primarnom fokusu medija, a koliko je usputno pominjana?
  • Koji je tematski fokus medija dominantan u medijskom izveštavanju?
  • Koliko su mediji samostalno inicirali objava o Vama?
  • Ko su najuticajniji akteri koji kreiraju sliku o Vama?
  • Kakav je odnos marketinškog ulaganja i ostvarenog publiciteta?
  • Koji novinari najčešće pišu o vama?

I još mnogo toga.

Analiza sadržaja sa društvenih mreža

Analizom sadržaja sa društvenih medija dajemo uvid u mišljenja i stavove ljudi, njihove emocije i namere. Ona vam pomaže da dobijete podatke o tome šta korisnici društvenih mreža misle o vašoj kompaniji, proizvodima, uslugama, kampanjama, tržištu, konkurenciji, zaposlenima, partnerima… Osim toga, analiza sadržaja sa društvenih mreža prikazuje na kojim društvenim mrežama se najčešće pominjete vi ili vaša konkurencija, koliko često i sa kojim tonalitetom (u pozitivnom, neutralnom ili negativnom kontekstu.
saznaj više

Analiza medijskih strategija

Analiza medijskih strategija prevazilazi jednostavno prepričavanje i tumačenje onoga što se dogodilo. Kroz ovu analizu pružamo uvid u kontekst pominjanja u medijima i dajemo evaluaciju dosadašnjih aktivnosti i savete za kontinuirano poboljšanje medijske strategije. Izveštaji sadrže interpretativnu analizu sadržaja, medija, ciljnih grupa, poruka, efekata, odnosno daju detaljan i sveobuhvatan pregled medijskog izveštavanja, istovremeno ocrtavajući jasna usmerenja za buduće komuniciranje sa medijima.
saznaj više

Specijalizovane analize

Analiza događaja prikazuje medijski uspeh održanog događaja i pomaže pri pripremi komunikacionog plana za buduće događaje. Analiza oglašavanja meri rezultate plaćenih medijskih aktivnosti. Analize sponzorstava pokazuju u kojoj su se meri kompanija ili brend pojavljivali u medijima zahvaljujući sponzorstvu nekog događaja ili određene osobe. Analize društveno-političkih dešavanja prezentuju način izveštavanja medija o društveno-političkim događajima poput predizbornih kampanja, velikih sportskih takmičenja, festivala, itd.
saznaj više

Analiza medijske zastupljenosti

Analiza sadržaja je pregled svih bitnih medijskih parametara za vas, vašu kompaniju, brend, sponzorstvo, industriju ili događaj. Ona vam pomaže da kreirate, održite ili poboljšate svoju medijsku sliku u javnosti. Korišćenjem kvantitativno-kvalitativnih elemenata omogućavamo vam da u što kraćem vremenskom roku dobijete informacije koje su bitne za dalje planiranje medijskog pojavljivanja ili evaluaciju prethodnih aktivnosti. Objektivna analiza trenutnog stanja je preduslov svake kvalitetne strategije.
saznaj više