Kontakt

PIB

105241994

Matični broj

20328045

Žiro račun

160-0000000459239-50

Adresa

Đorđa Stanojevića 11đ/5, 11070 11000 Beograd Srbija

+381 11 744 09 10 +381 11 744 57 34 +381 64 6444698

info@kliping.com