Često postavljena pitanja

Faq

MONITORING

Pratimo sve medije – štampane, televiziju, radio, internet portale, blogove, podcaste, Youtube emisije, kao i društvene mreže (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube). Po potrebi pratimo i komentare na internet portalima, kao i izabrane forume.

Kada su svi mediji osim društvenih mreža u pitanju, način distribucije bira klijent u skladu sa svojim potrebama. Na raspolaganju su web platforma KlipingMAP, Kliping mobilna aplikacija, kao i mail isporuke (po želji jednom ili više puta dnevno). U mobilnoj aplikaciji možete u par klikova aktivirati notifikacije u realnom vremenu na željenu temu i na taj način istog momenta biti obavešteni o novoj medijskoj objavi koju smo za vas registrovali. Takođe, za negativne objave na raspolaganju je Alarm kliping – distribucija objava SMS-om. Objave sa društvenih mreža se isporučuju kroz Metricom mobilnu aplikaciju, gde takođe možete podesiti više opcija distribucije – notifikacije u realnom vremenu, jednom dnevno slanje izveštaja, nedeljno itd.

Ne, usluga Alarm klipinga se po želji aktivira svakom klijentu i ne naplaćuje se dodatno. Prvi korak je definisanje alarmantnih situacija (objava) sa klijentom, da li su to isključivo negativne objave, da li su to takođe i objave koje nisu direktno negativne, ali je na njih potrebno obratiti posebnu pažnju i slično. Nakon toga definišemo način distribucije – moguće je alarme dostavljati putem mejla, SMS-a, kao i notifikacije kroz mobilnu aplikaciju. Naravno, moguće je da uslugu Alarm kliping naručite i kao zasebnu uslugu, bez obzira da li ste naš postojeći klijent ili ne. U kriznim situacijama reagujemo maksimalno brzo i efikasno i trudimo se da klijentima budemo pravi partner u pravovremenom i objektivnom informisanju.

Broj ključnih reči kao i korisnika nije unapred ograničen. Broj korisnika ne utiče na cenu, tako da možete imati korisnika koliko god želite. Kada su ključne reči, odnosno teme u pitanju, njihov broj ne utiče takođe na cenu, ali utiče broj objava koje one generišu u toku meseca. Dakle, cena kod nas zavisi isključivo od količine medijskih objava koju za vas registrujemo i isporučimo vam. A optimalan i pametan odabir ključnih reči u skladu sa vašim realnim potrebama, može tu cenu učiniti povoljnijom.

Da, Kliping poseduje najširu arhivu medijskih objava za period od više od jedne decenije, tako da je moguće da, pored redovnog praćenja, omogućimo i pretragu arhivske građe.

Apsolutno – Kliping je član međunarodne Newton Media grupe, jedne od vodećih evropskih i svetskih media monitoring grupacija. Preko mreže kompanija iz Newton Media grupe, nudimo praćenje medija iz svih država Balkana i centralne Evrope. Kao jedina agencija koja posluje u Srbiji, a da je član međunarodne federacije media monitoring agencija FIBEP, nudimo i praćenje svih svetskih medija.

ANALIZE

Ekvivalent reklamne vrednosti (Advertising Value Equivalence – AVE) objava se zasniva na ceni reklame/oglasa po važećim cenovnicima medija u Srbiji, bez popusta i agencijskih provizija.

Primarni publicitet znači da se u jednom tekstu u celosti ili najvećem delu izveštava o aktivnostima određene kompanije. U okviru sekundarnog publiciteta, kompanija se pominje u manjem delu objave odnosno aktivnosti predstavljaju dodatak glavnoj temi.

U jednoj medijskoj objavi može da se pomene više ključnih reči. Iz tog razloga je broj medijskih pojavljivanja tema višestruko veći od broja objava.

Tiraž predstavlja broj odštampanih primeraka novine/magazina, koji može da varira u zavisnosti od dana kada izlazi (dnevne novine) ili perioda u mesecu/kvartalu/godini. Čitanost podrazumeva ne samo broj prodatih novina/magazina, već ljudi koji su pročitali određenu novinu/magazina. Ona je zasnovana na prosečnom broju ljudi koji čitaju pojedinačni primerak određene novine/magazina.

DRUŠTVENE MREŽE

  1. Reach odnosno doseg na društvenim mrežama prikazuje ukupan broj ljudi koji su videli vaš sadržaj na društvenim mrežama.
  2. Impresije prikazuje koliko puta se objava prikazala online publici. Impresije su obično veće od reach-a jer će ista osoba videti vašu objavu više puta. Impresije će se povećati ako neki korisnik „podeli“ vaš post sa svojim pratiocima.
  3. Engagement predstavlja ukupan broj interakcija (likes, loves, wows, hahas, sads, angrys, thankfuls, prides, cares, shares, comments, retweets, favorites, views, likes, dislikes, favorites, likes, saves) na određenoj objavi/post-u.

CPM (Cost Per Mile) predstavlja vrednost objave na 1.000 impresija koja je prikazana u evrima, dok je CPE (Cost per engagement) vrednost objave u zavisnosti koliki ima engagementa (prikazana u evrima).

 

PREVODI I EDITORIJALI

Standardni jezici koje imamo u ponudi su svi jezici država Balkana i centralne Evrope, kao i engleski, nemački, francuski, italijanski i španski. Pored toga, preko naše mreže partnera, možemo da ponudimo i kvalitetne prevode na gotovo sve svetske jezike i to u brzom roku i uz povoljne cene.

Sektor editorijala u našoj firmi priprema za klijente posebne dnevne izveštaje, editorijale, u kojima na sažet i metodičan način prenosi sve relevantne medijske informacije, odbacuje irelevantne, te na taj način štedi i do 95% vašeg utroška vremena za pregled klipinga.