Akušersko nasilje vs retinol

Autor teksta
Picture of Kliping

Kliping

U svetu gde se lepota i nega žena često svode na različite proizvode i tretmane, važno je podsetiti se da istinska nega prevazilazi estetski izgled i obuhvata dublje aspekte zdravlja, dobrobiti i dostojanstva svake osobe. Fokus na proizvode poput retinola, koji može biti koristan za poboljšanje kvaliteta kože žena, ne bi trebalo da zasenjuje teme kao što je npr. akušersko nasilje, koje direktno utiče na život, zdravlje i sigurnost žena. Međutim, često se postavlja pitanje prioriteta i izbora tema koje dominiraju medijskom pažnjom. Početkom 2024. godine, slučaj Marice Mihajlović, koja je javno podelila svoju potresnu ispovest o akušerskom nasilju i smrti njene bebe tokom porođaja, postao je bolan podsetnik na ozbiljne probleme koji su zanemareni u javnom diskursu.

Ovaj slučaj nije samo izazvao val ogorčenja i solidarnosti širom Srbije, već je poslužio kao povod za dublje promišljanje o načinu na koji mediji pristupaju temama važnim za život i dobrobit žena. U cilju dubljeg razumevanja medijske pažnje koja se posvećuje zdravlju i pravima žena, analizirali smo obim i sadržaj medijskih objava o akušerskom nasilju u prethodnoj godini, kontrastirajući ih sa učestalošću i tematikom tekstova o retinolu, koji se godinama unazad plasira kao must have proizvod svake žene. Analizom medijskog sadržaja tokom 2023. godine, otkriveno je da se o retinolu, aktivnom sastojku u proizvodima za negu kože, pisalo četiri puta više nego o akušerskom nasilju. Retinol, poznat po svojim anti-age efektima, privukao je ogromnu pažnju medija, sa prosečno više od dva teksta dnevno. Sadržaji su obuhvatali raznovrsne teme, od saveta za pravilnu upotrebu, preko metoda zaštite kože tokom korišćenja, do promocije brendova. Nasuprot tome, samo 15% medijskih sadržaja o akušerskom nasilju fokusiralo se na edukaciju žena o ovoj vrsti nasilja, s ciljem da porođaj postane radost, a ne trauma.

Tragičan slučaj Marice Mihajlović, čija je bolna ispovest o doživljenom akušerskom nasilju i smrti njene bebe tokom porođaja duboko potresla Srbiju na početku 2024. godine, naglo je promenio medijski pejzaž. U dva i po meseca nakon ovog slučaja, broj medijskih objava o akušerskom nasilju porastao je sedam puta u odnosu na celu prethodnu godinu. Ovaj podatak jasno ukazuje na reaktivnu prirodu medijskog izveštavanja, koje često čeka tragediju da bi obratilo pažnju na krucijalne probleme u društvu.

Ova situacija otvara brojna pitanja o odgovornosti medija u informisanju javnosti i promociji tema od javnog značaja. Da li je fokus na estetskim aspektima nege kože, poput korišćenja retinola, opravdan u svetlu ozbiljnih društvenih problema kao što je akušersko nasilje? Istinska nega žena podrazumeva mnogo više od očuvanja mladolikog izgleda. Ona uključuje promociju zdravlja, sigurnosti i prava žena u svim aspektima života, uključujući i pravo na dostojanstven porođaj bez straha od nasilja.

U svetlu ovih saznanja, imperativ je da se medijski prostor uravnoteži i da se poveća svest o akušerskom nasilju kao i o drugim bitnim pitanjima koja utiču na život i blagostanje žena. Edukacija, prevencija i otvorena diskusija o zdravlju i pravima žena treba da budu naša svakodnevica, a ne samo hitne reakcije na tragične događaje. Mediji imaju ključnu ulogu u tome da redovno informišu i podižu svest, umesto da se mobilizuju samo kad nasilje već učini svoje. Tako možemo izgraditi društvo koje aktivno radi na zaštiti i promociji dobrobiti žena, osiguravajući da se njihovo zdravlje i prava neprestano poštuju i štite.

Autorka teksta: Ivana Milošević, Head of Media Analysis & Research, Kliping

Izvor: Nin.rs

Pogledajte još