ŠTA JE EFEKTNIJE U CONTENT MARKETINGU: ENTERTEJMENT ILI EDUKACIJA?

Autor teksta
Kliping

Kliping

Edukacija Ili Zabava 1

Društvene mreže su odavno postale igra u kojoj je glavni cilj privući što više pažnje i pokrenuti što veći broj ljudi da dele vaše sadržaje i umnožavaju tu pažnju. Kako bi se ostvarili dobri rezultati sa tim u vezi neophodna je, logično, strategija sadržaja. Međutim, pre njene izrade postavlja se pitanje: Šta je dobar sadržaj? I nadalje: Kakav sadržaj privlači veću pažnju i tera ljude da ga dele?

3E: emocija, edukacija i entertejment

Eksperti za content marketing slažu se u tome da je za efektan sadržaj na društvenim mrežama neophodno da on sadrži dva od tri E koji ga čine uspešnim, a to su emocija, edukacija i entertejment (zabava). Drugim rečima, da bi pozvao ljude na interakciju, on najpre mora probuditi emociju kod njih, a potom bi trebalo da im bude edukativan ili zabavan. Emocionalna vrednost je najvažnija stvar kod sadržaja koji se plasira korisnicima, jer privlači ljude na dubljem nivou svesti i tera ih da ga komentarišu ili dele dalje i da se, na koncu, povežu sa brendom ili osobom koja taj sadržaj kreira. Ključ za dobar digitalni sadržaj je identifikovanje onoga što će kod korisnika izazvati emotivan odgovor na njega. Emocija je okidač za svaku onlajn interakciju, dok je sledeći stepenik benefit koji korisnik dobija iz tog sadržaja, a koji se meri kroz to da li nas on zabavlja ili uči nečemu novom.

Zabavna strana digitalnog sadržaja je najuočljivija, samim tim i najprimamljivija, ali nije tako lako uhvatljiva. To se može sagledati samo jednim odlaskom na društvene mreže, gde srećemo mnogo kreatora digitalnog contenta koji pokušavaju da budu zabavni, ali im to ne polazi za rukom, pa se češće dogodi da naprave budale od sebe umesto da budu istinski zabavni. Zato kreiranje ovakvog sadržaja zahteva detaljnu razradu i ulaganje mnogo više truda i vremena, nego što nam se na prvu čini. Mnogo je jednostavnije kreirati edukativan sadržaj, pogotovu ukoliko smo ekspert u određenoj oblasti iz koje ga kreiramo, a podrazumeva se da jesmo.

Da li je efektniji zabavan ili edukativan sadržaj na društvenim mrežama?

Idealan sadržaj za društvene mreže nesporno bi bio onaj koji u sebi sadrži sva tri E: emociju, edukaciju i entertejment. Međutim, druga dva nije uvek jednostavno povezati, a ponekad je situacija takva da se moramo opredeliti samo za jedno. Da bi lakše doneli odluku o tome koji će pristup postići bolji efekat, neophodno je da dobro poznajemo svoju ciljnu grupu, ali nam je tu od velike pomoći i medija monitoring, odnosno redovno praćenje trendova u vezi sa tim.

Ono što je očigledno, jeste da je pojava internet medija u prvi plan stavila zabavu, jer takav sadržaj donosi klik, a klik je u onlajn svetu ono od čega se živi. Samim tim u velikoj meri se promenila predstava o tome šta je za medije primarno. Nekada je to bila informacija, uže gledano edukacija, a danas je to entertejment. Društvene mreže su se na taj princip samo nadovezale.

Edukacija Ili Zabava 2

Popularnost zabavnog sadržaja u odnosu na edukativni dodatno je pojačana pandemijom Covid-19 u kojoj su se ljudi umnogome umorili od ozbiljnih tema i sadržaja iz kojih su morali da uče kako da se ponašaju u novonastaloj situaciji i mnogo toga drugog. Osim toga, posle dve godine konstantno ozbiljnih i teških tema, ljudima sve više treba zabava kao beg od stvarnosti. S tim u vezi, očekivanja medijskih stručnjaka su takva da će u 2022. godini zabavan sadržaj biti primamljiviji za korisnike, ali da to ipak neće imati znatnog uticaja na stalnu potrebu za edukativnim sadržajima, pogotovu ukoliko se oni tiču novih tehnologija i trendova.

Zabavan sadržaj je sigurna premisa za klik, jer dokazano brže privlači pažnju od edukativnog, i neretko ima širu publiku. Istovremeno, pažnja dobijena tim putem traje kraće nego ona koju smo zavredeli ozbiljnijim sadržajima. Uz to, podiže lestvicu očekivanja koja imaju korisnici kada je reč o narednim objavama i njihovom sadržaju, pa bi prilikom odluke o tome da li ćete na društvenim mrežama biti zabavni ili edukativni trebalo imati u vidu i to.

U svakom slučaju, sve dok vaš sadržaj poseduje emocionalnu vrednost i ukoliko ste sa tim u vezi kreirali dobru priču već ste najveći deo posla odradili, a da li ćete mimo toga ljude da zabavite ili edukujete najviše je stvar vaše ciljne grupe i trenutka, odnosno povoda u kome im se obraćate.

Pogledajte još