Šta je Employer Branding i zašto je važan za vaše poslovanje?

Autor teksta
Kliping

Kliping

cover-employer-branding

Svaka kompanija ima određenu reputaciju, bez obzira na to da li aktivno radi na njenom građenju ili ne. Employer Branding je koncept koji podrazumeva promovisanje kompanije, odnosno organizacije kao poželjnog poslodavca za željenu ciljnu grupu. Cilj ovog procesa je da se od biznisa napravi takav brend, koji će privući potencijalne zaposlene, zatim ih zaposliti i zadržati. 

U današnje vreme važnije je nego ikada naći kvalitetne ljude koji će unaprediti vaše poslovanje i koji neće prihvatiti prvu bolju ponudu sa kojom se susretnu. Potrebno je da im ponudite nešto više od kancelarije i plate, odnos između poslodavca i zaposlenog mora da se podigne na viši nivo. Važne su vrednosti koje nosi vaš biznis, za šta se zalaže, a protiv čega se bori, kako se odnosi prema svojim bivšim, trenutnim i budućim zaposlenima. Krajnji rezultat Employer Branding-a je da ljudi žele da rade kod vas i da su tu zadovoljni.

5 koraka za uspešnu Employer Branding strategiju

      1. Definišite ciljeve

Neki od najčešćih ciljeva su povećanje broja prijava za posao, visoko kvalifikovani zaposleni, kvalitetniji kadar, veća lojalnost i poverenje između zaposlenih i kompanije.

      2. Odredite personu kandidata

Ovo podrazumeva detaljno utvrđivanje osobina i karakteristika osobe koju želite da zaposlite. Koliko ima godina, odakle je, kakvo je njeno obrazovanje, šta je motiviše, a šta frustrira, zašto želi da radi kod vas. Kada imate jasno definisano personu kandidata kog želite, lako ćete utvrditi i poruku koju vaša Employer Branding strategija treba da nosi.

      3. Definišite svoju poruku

Šta je to što nudite zaposlenima, zašto bi neko trebalo da radi baš kod vas, koje su vaše vrednosti? Neki od standardnih nosioca odgovora na ova pitanja su kompenzacija, radno okruženje, uslovi za rad, benefiti, karijera, organizaciona kultura. 

      4. Definišite kanale i pravce komunikacije

Svaki potencijalni zaposleni prolazi kroz nekoliko faza prilikom potrage za poslom, takozvanu “putanju kandidata”. Najpre saznaje za vašu kompaniju, razmatra ponudu, zainteresovan je, aplicira, prolazi kroz proces selekcije i konačno sledi zaposlenje. U svakoj od ovih faza susreće se sa vašim Employer Branding-om kroz različite kanale komunikacije  – društvene mreže, sajtovi za zapošljavanje, predavanja i radionice, komunikacija prema trenutnim i budućim zaposlenima, inbound regrutovanje, oglasi za posao.

       5. Merite efekte svoje strategije

U zavisnosti od ciljeva koje ste postavili u prvom koraku, odredite parametre kojima ćete meriti efekte i uspešnost Employer Branding strategije. Ukoliko rezultati nisu zadovoljavajući trebalo bi utvrditi u kom segmentu strategija ne funkcioniše, a zatim te delove optimizovati.

Bez obzira na budžet kojim raspolažete i veličinu biznisa, Employer Branding je strategija od koje svaka kompanija može imati koristi. Dobri odnosi sa zaposlenima i njihova lojalnost sigurno će se pozitivno odraziti i na poslovanje.

Izvori: www.universumglobal.comwww.business.linkedin.com

Pogledajte još