Partnerski odnos i inovativna tehnologija ključni su za kvalitetnu kliping uslugu!

Autor teksta
Nikola Đoković

Nikola Đoković

Nikola Djokovic

Nikola Đoković, Managing Director naše Agencije, govorio je za Marketing mrežu na temu kliping usluga i ključnim elementima za kvalitetno izveštavanje.

Praćenje medijskih objava ne mora biti naporan i vremenski zahtevan zadatak. Pomoću savremenih sistema za praćenje i analizu medijskih sadržaja dobijamo jednostavan i brz uvid u relevantne medijske objave, pomoću samo jedne aplikacije, dok smo u pokretu ili dok sedimo za kancelarijskim stolom.

Kada radite na pružanju usluga odnosa s javnošću i odnosa sa medijima za kompaniju, organizaciju, javno lice ili proizvod, neophodna je kontinuirana procena rezultata, koja se ostvaruje putem pres kliping usluge. Pomoću kliping izveštaja dobijamo kompletnu predstavu o efektima preduzetih aktivnosti na polju komunikacije i njihove usklađenosti sa strateškim interesima kompanije, pratimo trendove u industriji, pratimo i analiziramo aktivnosti konkurencije.

Takođe, za kompanije koje sarađuju sa medijima ili PR agencijama važno je da izmere rezultate aktivnosti usmerenih na izgradnju imidža kompanije, proizvoda ili organizacije, odnosno da unaprede upravljanje reputacijom i reagovanje na krizne situacije. O ovoj temi razgovarali smo sa Nikolom Đokovićem, generalnim direktorom agencije Kliping Beograd.

Koji je značaj pres klipinga u savremenoj poslovnoj komunikaciji?
Ako govorimo o bazičnoj pres kliping usluzi, odnosno media monitoringu, glavni benefit je svakako pravovremena informisanost. Raspolaganje relevantnim informacijama u pravo vreme je u mnogim situacijama od ključne važnosti, a kada je pres kliping u pitanju, pravo vreme upravo je trenutak u kome je vest objavljena. Ovaj aspekt je najvažniji u slučaju kriznih situacija i pojave medijskih objava koje mogu narušiti ugled organizacije ili pojedinca. Kada je ovaj, osnovi deo usluge u pitanju, savremene napredne tehnologije i softverski alati nam u velikoj meri pomažu, jer zahvaljujući njima imamo mogućnost obrade i prikupljanja velike količine informacija u veoma kratkom vremenskom roku, kao i automatizacije određenih procesa.

Sa druge strane, posmatramo iz ugla strateškog planiranja i evaluacije medijskih aktivnosti, adekvatno sproveden pres kliping predstavlja osnovu za analiziranje i formiranje relevantnih zaključaka, zasnovanih na objektivnim pokazateljima. Zahvaljujući dubinskoj analizi medijskih objava, korisnici dobijaju jasnu medijsku sliku industrije u kojoj posluju, svoje pozicije u odnosu na konkurenciju, kao i meru realizacije svojih komunikacionih ciljeva. Kada su analize u pitanju, za bržu i efikasniju obradu velike količine podataka tehnologija i softveri pružaju podršku, međutim prave uvide i zaključke i dalje donose analitičari.

U kojoj meri je brzina važna kada je u pitanju kliping?
Brzina je ključna. Primer koji na najbolji način ilustruje brzinu i automatizaciju jeste monitoring internet portala u realnom vremenu. Pri svakom pominjanju ključne reči na bilo kom internet portalu u Srbiji i regionu, klijenti koji koriste tu uslugu dobijaju mejl i/ili SMS u roku od najviše pet minuta od momenta objave, potpuno automatizovano. Takođe, zahvaljujući tehnologiji prepoznavanja glasa i pretvaranju tonskog zapisa u tekst, našim klijentima u Srbiji nudimo automatizovanu isporuku izveštaja o pominjanju definisane ključne reči na svim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, u realnom vremenu. Najviše 10 minuta nakon objave uživo u programu, korisnici mogu dobiti mejl i/ili SMS sa transkriptom segmenta u kome se pominje ključna reč, zajedno sa video isečkom.

Koji trendovi u oblasti klipinga su dominantni u ovom trenutku?
Svedoci smo drastičnog povećanja broja medija i količine informacije iz godine u godinu. Ilustracije radi, pre 10 godina na godišnjem nivou obrađivali smo oko 100.000 objava, dok za ovu godinu u našoj arhivi imamo gotovo 6 miliona obrađenih medijskih objava. Ako u to uračunamo i društvene mreže, dolazimo do cifre od nekoliko miliona objava na dnevnom nivou! Obrada ovolike količine podataka zahteva enormne hardverske i softverske resurse i konstantno unapređivanje i širenje kapaciteta sistema. Jasno je sada zašto je pomenuta ušteda vremena od ključnog značaja, tj. zbog čega je klijentu toliko važno da dobije relevantne informacije u što kraćem roku i na što sažetiji način…

Intervju celosti možete da pročitate na portalu Marketing mreža

Pogledajte još