Ono što ne merimo ne možemo da unapredimo!

Autor teksta
Ivana Milošević

Ivana Milošević

Ivana Milosevic (1)

Naša koleginica Ivana Milošević, Head of Media Analysis & Research, specijalno za Marketing mrežu, govori zašto je za uspešno poslovanje jedne kompanije važna analiza medijskog sadržaja, kao i da li je moguće da brendovi na dnevnom nivou prate hiljade poruka na društvenim mrežama.

Da li je, po Vašem mišljenju, danas važniji broj objava od toga šta je i na koji način objavljeno?

Broj objava je oduvek bio važna metrika za sve one koji se bave marketingom i PR-om. Međutim, taj broj polako gubi važnost usled sve većeg broja kanala komunikacije, broja medija, ali i veće segmentacije same publike. U praksi to znači da je pre desetak godina broj objava pokazivao realnu (ne)uspešnost neke kampanje, a danas je bitno da se pojavljujete u relevantnim medijima koje čita/gleda vaša ciljna grupa. Osim pominjanja, nikad važniji je naslov, fotografija, dužina teksta, ključna poruka….

Zašto je za uspešno poslovanje jedne kompanije važna analiza medijskog sadržaja? I šta to konkretno znači?

Svi ćemo se složiti sa rečima Pitera Drakera – ono što ne merimo ne možemo da unapredimo. Ono gde se manje slažemo jeste kako da merimo prisustvo kompanija i brenda u medijima. Pomenula sam koliko je današnja medijska slika kompleksna i upravo je zbog toga relevantna metodologija analize medijskog sadržaja bitna. Naše poznavanje medijskog ekosistema u kombinaciji sa klijentovim inputima iz njegove industrije su osnov za postavku parametara za praćenje. Kao rezultat, klijent dobija tačan efekat svojih medijskih aktivnosti i može efikasno i zasnovano na relevantnim i objektivnim informacijama da planira svoju komunikacijsku strategiju.

Kada govorimo o clippingu društvenih mreža, brendovi se svakoga dana susreću sa negativnim komentarima. Da li svaki negativan komentar može da preraste u potencijalnu krizu?

Svaki negativan komentar jeste potencijalna kriza, ali i potencijalna šansa. Šansa da nezadovoljan kupac postane lojalan, šansa da se poboljša korisnički servis, šansa da se isprave greške generalno… Negativni komentari koji se ponavljaju veoma često prerastaju u krizu i zato je praćenje istih veoma bitno…


Intervju u celosti možete da pročitate na portalu Marketing mreža.

Pogledajte još