INFLUENSING ZAPOSLENIH NA DRUŠTVENIM MREŽAMA –BENEFITI I STRATEGIJE

Autor teksta
Kliping

Kliping

Kada smo vam na izmaku 2022. preneli prognoze o tome koji će trendovi dominirati u digitalnim komunikacijama u 2023. mnogi su se prvi put susreli sa influensingom zaposlenih kao jednoj od onlajn strategija koja može u velikoj meri da doprinese promociji kompanije i njenih delatnosti. U suštini to i jeste relativno nov trend na društvenim mrežama, iako su mnoge kompanije i ranije bile svesne u kojoj meri dobar glas koji šire zaposleni može da doprinese reputaciji poslodavca. Međutim, ovde se ne radi samo o tome da zaposleni hvale svoju kompaniju i ono što ona nudi na tržištu, nego postaju influenseri koji je strateški promovišu putem svojih kanala onlajn komunikacije. Većina njih je već na društvenim mrežama, neki sigurno imaju i puno pratilaca, pa zašto kompanija ne bi iskoristila taj potencijal.

Šta je influensing zaposlenih?

Uopšteno govoreći, influensing zaposlenih predstavlja angažovanje zaposlenih unutar kompanije u svrhu promocije proizvoda ili usluga koje određena kompanija nudi, odnosno širenja pozitivnih iskustava o njoj. Tu ulogu može preuzeti bilo koji zaposleni u kompaniji, a ne samo oni koji su zaposleni u sektoru komunikacija.

Međutim, da bi ta aktivnost imala potpuni efekat, trebalo bi da bude ispraćena i dirigovana od strane marketing ili PR službe u kompaniji, jer u suprotnom to nije zvaničan influensing za koji se koriste zaposleni, već njihovo uobičajeno postovanje vezano za kompaniju u kojoj rade, bez zvaničnog zahteva od strane same kompanije. Taj njihov gest zvuči lepo, ali bez strategije koja im daje jasne smernice šta i na koji način da dele putem društvenih mreža, nećete imati pojma šta objavljuju niti kakav je ROI tih napora – a mnogo je primera kompanija koji su ovim putem ostvarili dobit poput kompanije Fujitsu, koja je ostvarila 3,6 puta veći povraćaj ulaganja na postovima koje su delili zaposleni, nego putem regularnih oglasa na društvenim mrežama.

Benefiti influensinga zaposlenih

Benefiti toga što ste odlučili da angažujete i motivišete zaposlene u kompaniji da vas zastupaju putem društvenih mreža su obostrani. Kao i angažovanje bilo kog drugog influensera, dodeljivanje takve uloge zaposlenima prvenstveno povećava doseg širenja svesti o brendu. Studija na ovu temu pokazuje da poruke koje brend šalje putem društvenih mreža imaju doseg od 561 odsto kada ih dele zaposleni u poređenju sa drugim kanalima komunikacije, što predstavlja više nego dobar organski doseg. Ista studija otkriva da su kompanije koje su imale visok angažman zaposlenih nadmašile one bez njihovog angažovanja za 202 odsto. Ovo ne treba da nas čudi ukoliko znamo da publika na društvenim mrežama bolje reaguje na preporuke koje dolaze od drugih ljudi – prijatelja, poznanika, ljudi od uticaja, nego na one koje dolaze direktno od brenda. Pritom, u 2023. godini je veoma bitno raditi na tome s obzirom na činjenicu da je u 2022. poverenje u kampanje i lidere bilo na svom istorijskom minimumu.

Influensing zaposlenih ključan je ne samo za promociju proizvoda i usluga, već privlači i nove klijente i druge ljude da rade za vašu kompaniju. Osobama koje traže nove zaposle neće biti lakše da pronađu više ljudi koji već poznaju kompaniju i zainteresovani su da rade u njoj ili posluju kao klijenti. S druge strane, ovakvo angažovanje zaposlenom ne donosi samo bolji status u kompaniji, već i širenje sopstvenog opsega delovanja na društvenim mrežama, ali i percepcije misaonog liderstva.

Strategija za influensing zaposlenih

Da bi zastupanje vaših zaposlenih bilo iskreno i samim tim uspešnije, najpre je važno da kreirate pozitivnu i angažovanu kulturu radnog mesta, jer će zadovoljni zaposleni najpre postati zastupnici kompanije na društvenim mrežama. Ključni motivatori za to su pozitivan odnos sa kompanijom i strateška interna komunikacija. To je situacija u kojoj svi dobijaju: srećni zaposleni žele da dele o svojoj kompaniji, a oni koji dele o svojoj kompaniji – i za to bivaju nagrađeni – postaju još srećniji zaposleni.

Sledeći bitan korak jeste postavljanje ciljeva i pokazatelje učinka za ovaj influensing. Kao što je primećeno, mnogi zaposleni možda već dele putem društvenih mreža informacije o kompaniji, ali mnogi nisu sigurni šta tačno da podele ili zašto je to važno kompaniji. S tim u vezi, postavljanje ciljeva i njihovo saopštavanje zaposlenima eliminiše dvosmislenost i daje vam metriku za praćenje napretka. Primeri ciljeva mogu biti sticanje više potencijalnih klijenata, regrutovanje talenata, širenje svesti o brendu ili povećanje vidljivosti, dok ključni pokazatelji učinka koje treba pratiti tiču se toga ko su zaposleni koji najviše na svojim društvenim mrežama dele postove vezane za kompaniju, a koji proizvode najviše angažovanja; koliko ljudi vidi sadržaj koji zaposleni dele; koliko saobraćaja je sadržaj koji dele zaposleni privukao na vašu web lokaciju i slično. Takođe, obavezno pratite pominjanja heštega vaše kompanije ukoliko ga već imate, a ukoliko ga nemate, obavezno ga kreirajte.

Kada otkrijete potencijalne promotere među zaposlenima i postavite ciljeve do kojih bi njihov angažman trebalo da vas dovede, kreirajte sadržaj koji bi oni trebalo da dele, nemojte dozvoliti da ga sami kreiraju, a uz to napravite i neku formu pravilnika o deljenju tog sadržaja, kako se ne bi odstupalo od generalne politike onlajn oglašavanja vaše kompanije.

#ToBeAPartner

Mnoge kompanije uveliko koriste benefite influensinga zaposlenih, ali ona koja u tome prednjači, kao i u mnogim drugim sferama digitalnog marketinga, jeste Starbucks. Oni ne samo da su kreirali efektan hešteg #ToBeAPartner (u Starbucks-u zaposlene zovu partnerima), već posebnu instagram stranicu @starbuckspartners namenjenu upravo influensingu zaposlenih, gde je zapravo sublimirana ideja ove marketinške strategije. Taj posebno kreiran instagram profil i originalni hešteg pružaju mogućnost zaposlenima da budu istaknuti onlajn i da se međusobno povežu, a kompaniji odličan način da širom sveta pokaže svoju kulturu poslovanja, inovacije i sve drugo što poželi da prezentuje kao preporuku koja dolazi od njihovih partnera tj. zaposlenih, a faktički ne direktno od brenda samog po sebi.

Pogledajte još