Gejmifikacija poslovanja

Autor teksta
Kliping

Kliping

cover-blog-1

Gejmifikacija podrazumeva primenu principa i mehanike iz igrica u raznim oblastima poslovanja, a sa ciljem da se učesnici igre pokrenu i motivišu u pravcu rešavanja određenih problema.

Da bi bila uspešna Gejmifikacija mora sadržati izazove čijim prelaženjem odnosno rešavanjem korisnik dobija određene nagrade i ostvaruje mogućnost napredovanja, a sve u smeru ostvarenja ciljeva zbog kojih je gejmifikacija i nastala. Na taj način se korisnici motivišu za postizanje boljih i većih poslovnih rezultata.

8 preduslova za uspešnu gejmifikaciju

  • Igra mora imati jasna pravila
  • Igra mora biti pravična
  • Igra mora biti zanimljiva
  • Igra mora biti transparentna
  • Igra mora imati takmičarski duh
  • Igra mora donositi konkretne koristi učesnicima
  • Igra mora imati element napredovanja
  • Igra mora biti održiva

Princip je primenljiv na sve aspekte života i poslovanja, a najviše u oblasti marketinga i ljudskih resursa. U marketingu se najčešće koristi za povećanje lojalnosti korisnika (Loyality Programs) i povećanje angažovanja korisnika (Customer Engagement). Primena u oblasti ljudskih resursa se uglavnom tiče procesa regrutovanja i selekcije (Recruitment and Selection) i procesa evaluacije i nagrađivanja zaposlenih (Evaluation and Rewarding).

Primeri uspešne gejmifikacije

Starbucks – angažovanje i lojalnost kupaca. Nakon svake kupovine kupci su dobijali zvezdice koje su kasnije mogli da zamene za besplatno piće ili popust. Takođe su imali opciju da prikupljaju Foursquare bedževe na određenim lokacijama i potom ih zamene za piće ili popust.

Univerzitet u Vašingtonu – motivisanje učesnika kroz takmičarski koncept za pronalaženje novih struktura proteina. Novi oblici proteina deo su strukture molekula koji se koriste za razvoj raznih lekova.

Svetska banka – Motivacija korisnika za rešavanje važnih globalnih pitanja. Mladi su podsticani da daju predloge za rešavanje problema poput gladi i siromaštva. Oni sa najboljim rezultatima imali su mogućnost da dobiju nagrade u vidu besplatne školarine, programa mentorstva, sredstava za razvoj sopstvenig biznisa… 

Zanimljivo je da pre 2010. godine tržište gejmifikacije gotovo da nije ni postojalo, a danas vredi oko 5,5 milijardi dolara. Predviđanja su da će do 2022. godine ovo tržište vredeti oko 23 milijarde dolara.

Ukoliko ispoštujete sve principe igre, uspeh je zagarantovan, jedino ograničenje ovog koncepta je mašta njenog dizajnera.

Izvori: mojafirma.rs , itmagazin.info

Pogledajte još