MONITORING MEDIJA
Budite pravovremeno informisani o svim relevantnim medijskim objavama važnim za Vaše poslovanje! Kroz monitoring medija pokrivamo preko 300 nacionalnih, regionalnih i lokalnih štampanih medija, specijalizovanu štampu i biltene, više od 100 nacionalnih, regionalnih i lokalnih TV i radio kanala i ogroman broj informativnih i specijalizovanih internet portala i blogova. Alarm kliping, online kvantitativne analize, kao i korišćenje svih naprednih funkcija web aplikacije KlipingMAP su uključeni u cenu osnovne usluge.
saznaj više
MONITORING DRUŠTVENIH MREŽA
Usluga monitoringa društvenih medija polako, ali sigurno, postaje neminovnost ukoliko želite da na adekvatan način budete informisani o komunikaciji koja se sve više vodi na društvenim mrežama, a sve manje u tradicionalnim medijima. Uz pomoć Metricoma, našeg softvera za monitoring društvenih medija, svakodnevno prikupljamo preko milion objava sa društvenih mreža Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, relevantnih foruma i blogova, kao i komentara sa najčitanijih internet portala u Srbiji i regionu.
saznaj više
TV ALERTS
TV alerts je inovativna usluga na srpskom tržištu koja po prvi put omogućava monitoring TV programa u zaista realnom vremenu. Najviše 10 minuta nakon što je ključna reč spomenuta u nekoj TV emisiji dobijate video fajl na svoju e-mail adresu. Usluga se zasniva na Speech To Text tehnologiji, koju smo razvili za srpski jezik u saradnji sa sestrinskom firmom Newton Technologies iz Praga i Tehničkim univerzitetom u Liberecu. Usluga TV alerts je apsolutno automatizovana i ne zavisi od ljudskog faktora.
saznaj više
Analiza medijske zastupljenosti
Analiza sadržaja je pregled svih bitnih medijskih parametara za vas, vašu kompaniju, brend, sponzorstvo, industriju ili događaj. Ona vam pomaže da kreirate, održite ili poboljšate svoju medijsku sliku u javnosti. Korišćenjem kvantitativno-kvalitativnih elemenata omogućavamo vam da u što kraćem vremenskom roku dobijete informacije koje su bitne za dalje planiranje medijskog pojavljivanja ili evaluaciju prethodnih aktivnosti. Objektivna analiza trenutnog stanja je preduslov svake kvalitetne strategije.
saznaj više
Analiza medijskih strategija
Analiza medijskih strategija prevazilazi jednostavno prepričavanje i tumačenje onoga što se dogodilo. Kroz ovu analizu pružamo uvid u kontekst pominjanja u medijima i dajemo evaluaciju dosadašnjih aktivnosti i savete za kontinuirano poboljšanje medijske strategije. Izveštaji sadrže interpretativnu analizu sadržaja, medija, ciljnih grupa, poruka, efekata, odnosno daju detaljan i sveobuhvatan pregled medijskog izveštavanja, istovremeno ocrtavajući jasna usmerenja za buduće komuniciranje sa medijima.
saznaj više
Analiza sadržaja sa društvenih mreža
Analizom sadržaja sa društvenih medija dajemo uvid u mišljenja i stavove ljudi, njihove emocije i namere. Ona vam pomaže da dobijete podatke o tome šta korisnici društvenih mreža misle o vašoj kompaniji, proizvodima, uslugama, kampanjama, tržištu, konkurenciji, zaposlenima, partnerima… Osim toga, analiza sadržaja sa društvenih mreža prikazuje na kojim društvenim mrežama se najčešće pominjete vi ili vaša konkurencija, koliko često i sa kojim tonalitetom (u pozitivnom, neutralnom ili negativnom kontekstu.
saznaj više
Specijalizovane analize
Analiza događaja prikazuje medijski uspeh održanog događaja i pomaže pri pripremi komunikacionog plana za buduće događaje. Analiza oglašavanja meri rezultate plaćenih medijskih aktivnosti. Analize sponzorstava pokazuju u kojoj su se meri kompanija ili brend pojavljivali u medijima zahvaljujući sponzorstvu nekog događaja ili određene osobe. Analize društveno-političkih dešavanja prezentuju način izveštavanja medija o društveno-političkim događajima poput predizbornih kampanja, velikih sportskih takmičenja, festivala, itd.
saznaj više
ISTRAŽIVANJA
Pored informacija o OTS-u (Oportunity to see), broju punoletnog stanovništva u Srbiji koji imao mogućnost da vidi tekst/prilog o Vama u određenom mediju, zahvaljujući podacima dobijenim kroz istraživanja konzumacije medija, dobićete uvid u to kakva je socio-demografska slika čitalaca/gledalaca određenog medija, koje medije preferiraju, koliko često i u koje vreme. Uz istraživanja konzumacije medija koja sprovodimo više puta godišnje, možete naručiti i kratka Omnibus istraživanja od nekoliko pitanja.
saznaj više
MYSTERY SHOPPING
Usluga Mystery Shopping vam pruža objektivne i relevantne informacije o kvalitetu odnosa vaših zaposlenih prema kupcima i korisnicima usluga. Te informacije su osnova za kontrolu i unapređenje prodajnih performansi i izgradnju boljeg odnosa sa klijentima, što posledično dovodi i do veće prodaje i profita. Mystery Shopping pruža jasnu sliku o trenutnim kvalitima, manama i učinku vaših zaposlenih i ukazuje na oblasti u kojima je potrebno raditi sa njima kroz obuke, edukaciju i dodatnu motivaciju.
saznaj više
PREVODI
Sve medijske tekstove i editorijale, osim na izvornom jeziku, možete dobiti i na jeziku koji vam je maternji ili primarni jezik komunikacije. Velikom broju domaćih i internacionalnih klijenata sa uspehom pružamo uslugu prevoda medijskih objava, editorijala, internih dokumenata, analiza, komunikacije na društvenim mrežama i svih ostalih vrsta materijala. Tim prevodilaca Klipinga, među kojima su i prevodioci kojima je jedan od stranih jezika maternji (native speakers), pokriva preko 10 evropskih jezika.
saznaj više

Kliping Map

saznaj više

Preuzmi Mobilne Aplikacije

Blog

NAJAVE VESTI

CENTRALNIH TV INFORMATIVNIH EMISIJA
Budite u toku sa najvažnijim aktuelnim temama o kojima se govori u centralnim informativnim emisijama. Prijavite se i dobićete podatke za pristup web ili mobilnoj aplikaciji gde možete pregledati najav...
saznaj više

NASLOVNE STRANE

DNEVNIH NOVINA
Svake večeri između 21:30 i 22:00 na Vaš e-mail dobićete naslovne strane večernjih izdanja sutrašnjih dnevnih novina. Budite na vreme informisani o glavnim temama kojima se bavi dnevna štampa narednog dana. Ova usluga ...
saznaj više

NEWSLETTER

POLITIČKO EKONOMSKE VESTI
Svakog jutra između 9:00 i 9:30 dobićete na Vašu e-mail adresu dnevni bilten sa 6 najvažnijih vesti o političkim i ekonomskim aktuelnostima kojima se bavi dnevna štampa tog dana, po izboru naših editora. Ov...
saznaj više

Blog

ICCO Globalni PR izveštaj 2020-2021.

Trendovi, prilike i budući talenti PR struke Međunarodna organizacija za konsultantske usluge u komunikacijama (ICCO) objavila je godišnji PR izveštaj koji daje predviđanja o sastavu i pravcu industrije odnosa s javnošću, analizu položaja na kojem je danas globalna industrija odnosa s javnošću i komunikacija, kako se globalna industrija ponašala tokom protekle godine, kao i ono...
ceo tekst

Izazovi menadžera društvenih medija

Prema istraživanju Pev Research više od 7 od 10 Amerikanaca koristi društvene medije da bi se povezali, angažovali i zabavili. Dodatno, gotovo svaka organizacija ima profil na društvenim mrežama, jer se resursi sve više prebacuju na ove digitalne kanale i mreže. U USC-ovom izveštaju o globalnim komunikacijama za 2019. godinu, 38% izvršnih direktora u SAD...
ceo tekst

70 godina uspešne „Peanuts“ priče

„Govorim tiho i nosim psa sa sobom“ je rečenica koja je obeležila mnoga srećna detinjstva u kojima su deca imala prilike da odrastaju uz Čarlija Brauna, Snupija, Lisu, Lajnusa, Vudstoka i celu „Peanuts“ družinu. 2. oktobra 1950. godine kreator ovih likova Čarls M. Šulc objavio je prvi strip o neobičnom dečaku Čarliju „Good ol’ Charlie...
ceo tekst

Newton Media Group

NEWTON MEDIA je vodeća kompanija iz oblasti praćenja i analize medija u jugoistočnoj Evropi. Ćerke kompanije NEWTON MEDIA Grupe su lideri inovacija u branši praćenja i analize medija u regionu jugoistočne Evrope još od ranih devedesetih godina. Razvijale su svoju ponudu i postale lideri na tržištu u novom milenijumu uz napredna tehnološka rešenja i sve prefinjenije proizvode i usluge. Dugotrajni uspeh i odlični poslovni rezultati svih članova grupe ostvareni su zahvaljujući snažnoj orijentaciji ka ispunjavanju potreba klijenata i stalnom unapređenju usluge. Rezultat se ogleda u ubedljivoj liderskoj poziciji na tržištu jugoistočne Evrope i komparativnim prednostima zasnovanim na sinergiji tehnologije, iskustva, znanja i ljudi iz 20 kompanija u 9 država. Glavni cilj NEWTON MEDIA Grupe, centralnog haba za praćenje i analizu medija u jugoistočnoj Evropi, je pružanje pristupa svim medijskim kanalima na jednom mestu i potpuna podrška klijentima pri donošenju odluka, kao i pomoć pri ispunjavanju strateških ciljeva. Ovo su alati i tehnologije koje su razvijene interno u kompanijama NEWTON MEDIA Grupe:

NEWTON Dictate

NEWTON Dictate je jedinstveno rešenje za pretvaranje glasa u tekst. Zahvaljujući brojnim rečnicima koji sadrže više od milion izraza specijalizovane terminologije i naprednim opcijama glasovne kontrole, možete optimizovati proces rada, uštedeti vreme i usredsrediti se na glavne obaveze.

Crispy

Crispy je složena i moćna platforma za istraživanje i procenu tajne kupovine. Uz Crispy možete sakupiti sve procese tajne kupovine na jednom mestu. Crispy moduli omogućavaju upošljavanje i obučavanje tajnih kupaca, unošenje i uređivanje podataka s terena, sačinjavanje izveštaja i analizu podataka. Klijenti dobijaju složene izveštaje, uključujući deskriptivne analize i analize trendova, rangiranje, tabele, pojedinačne detaljne opise i kumulativne zaključke za menadžment.

Klasifikator

Koristeći tehnologiju mašinskog učenja, klasifikator može da pretraži vaše tekstove na brz i ekonomičan način. Umesto ručnog selektovanja, automatski se biraju bitni podaci u skladu s vašim potrebama. Klasifikator može da detektuje ne samo jasno definisane ključne reči, već i uopštene teme i kategorije. Sistem je osmišljen tako da modularno uklapa informacije uz pomoć dodataka koji omogućavaju detekciju događaja ili sličnih konteksta. Izvlačenje metapodataka iz vaših tekstova nikada nije bilo lakše.

Metricom

Metricom je alat za praćenje i analizu društvenih mreža i interneta razvijen u okviru kompanije. S obzirom na to da pokriva neverovatno veliki broj onlajn izvora, Metricom omogućava efikasno sakupljanje značajnog broja objava na društvenim mrežama, koje vam daljom analizom mogu pružiti uvid u imidž kompanije u javnosti i analizu imidža i efekata delovanja komunikacija na internetu.

pratite nas