MONITORING MEDIJA

monitoring medija

 

MONITORING ŠTAMPANIH MEDIJA – PRESS CLIPPING

Kliping pokriva praćenje svih štampanih medija koji izlaze na teritoriji Srbije, odnosno preko 300 nacionalnih, regionalnih i lokalnih štampanih medija, kao i specijalizovanu štampu i biltene. Kroz partnerstvo sa članicama Newton media grupe i FIBEP-a, pokrivamo i štampane medije iz jugoistočne i centralne Evrope, ali i iz celog sveta. Isečci iz štampe se klijentima dostavljaju u najbržem roku, često i pre izlaska u prodaju. Dnevna štampa i najbitniji nedeljnici se dostavljaju klijentima u toku večeri i noći za naredni dan, dok se ostalna periodična štampa obrađuje na dan izlaska. Format izveštaja može biti pdf, jpg ili tekstualni, uz pomoć automatskog OCR-a.

 

MONITORING ELEKTRONSKIH MEDIJA

Agencija Kliping prati preko 100 TV i radio kanala, odnosno sve kanale sa nacionalnom TV pokrivenošču, kao i veliki broj lokalnih medija. Iako je fokus praćenja na informativnom programu, u praćenju je i veliki broj emisija iz oblasti kulture, sporta, ekonomije, društva. Uz najavu klijenta, najbitnije TV i radio stanice mogu biti u praćenju i 24/7. Pored srpskih elektronskih medija, postoji mogućnost praćenja elektronskih medija u regionu jugoistočne i centralne Evrope, kao i ostatka sveta. Maksimalan rok za dostavu snimka iz nacionalnih TV stanica, u odnosu na momenat emitovanja, je jedan do tri sata, u zavisnosti od TV stanice i emisije. Format izveštaja može biti video/audio snimak, transkript ili sažetak.

 

MONITORING WEB SAJTOVA

Preko 1000 srpskih i više desetina hiljada sajtova iz celog sveta nalaze se u ponudi Klipinga. Objave sa interneta dostavljaju se klijentima najkasnije 30-60 minuta nakon objave i to u vidu pdf-a, teksta ili u vidu linka do originalne objave. Pored informativnih web sajtova, Kliping prati i sajtove državnih institucija, nevladinih organizacija, lokalnih samouprava i kompanija. U saradnji sa klijentima i u zavisnosti od njihovih potreba, moguće je proširenje liste praćenja i uključenje novih sajtova u roku od nekoliko minuta od zahteva klijenta. Kao dopunsku uslugu izdvajamo praćenje blogova iz paketa fokusiranih na branše poput kozmetičke, modne, prehrambene industrije, nekretnina, automobilizma i drugih oblasti od značaja za klijente.