Tržište elektronskih komunikacija u Srbiji u 2018. godini

Autor teksta
Kliping

Kliping

cover

Ukupan prihod ostvaren na tržištu elektronskih komunikacija Republike Srbije u 2018. godini iznosi oko 198.7 milijardi dinara, što je za 3.9% više u odnosu na prethodnu godinu. U bruto domaćem proizvodu Srbije prihodi od elektronskih komunikacija su u 2018. godini imali udeo od 3.9%. Najveći deo u ukupnim prihodima ostvaren je, kao i prethodnih godina, od pružanja usluge mobilne telefonije, i on čini 58.2% ukupnih prihoda (115.6 milijardi dinara).

Ukupne investicije u sektoru elektronskih komunikacija u 2018. godini, koje iznose 41.7 milijardi dinara, ostvarile su povećanje od 27% u odnosu na 2017. godinu. Dve trećine ukupnih investicija utrošeno je u mobilnu (17 milijardi dinara) i fiksnu mrežu (11.1 milijardi dinara).

Broj korisnika mobilne mreže i dalje premašuje ukupan broj stanovnika. U 2018. godini na 100 stanovnika bilo je 120 korisnika mobilne telefonije, umesto 122 koliko ih je bilo u 2017. 

Uprkos smanjenju ukupnog broja korisnika u poslednje tri godine, količina odlaznog govornog saobraćaja u minutima ipak raste, pa je tako u 2018. godini zabeleženo povećanje od 6.3% u odnosu na prethodnu godinu. Tokom protekle godine svaki korisnik mobilnog telefona je u proseku dnevno razgovarao oko 5 minuta i 24 sekunde. 

S druge strane, broj poslatih poruka i dalje sledi opadajući trend sa oko 2 poruke dnevno po korisniku (smanjenje od 7.6%).

Tržište širokopojasnog pristupa Internetu u Srbiji je u proteklom periodu karakterisao značajan rast, koji se nastavio i u 2018. godini. Prihodi od pružanja usluga fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu su u odnosu na 2017. godinu povećani za 8.3%. Osim ukupnog broja korisnika, došlo je i do promene strukture Internet paketa u smislu povećanja broja paketa većih brzina. Ukupan broj pretplatnika fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu je u 2018. godini iznosio 1.55 miliona i zabeležio je rast od 4.7% u odnosu na prethodnu godinu. 

I dalje se za pristup Internetu najviše upotrebljavaju mobilni telefoni, što je rezultiralo porastom broja korisnika usluge mobilnog Interneta od 10.7%. Povećanje broja korisnika je uslovilo i povećanje obima Internet saobraćaja, koji se udvostručio u odnosu na prethodnu godinu i u 2018. godini je iznosio skoro 218 miliona GB na godišnjem nivou. Građani su Internet najviše koristli za traženje informacija o robi i uslugama (76.8%) i gledanje video sadržaja sa Internet servisa za razmenu kao što su YouTube, Flickr, Picasa (76.3%), kao i za društvene mreže poput Facebook-a i Twitter-a (70.3%).

Tokom prethodne godine procenat prigovora korisnika na kvalitet elektronskih komunikacionih usluga je u proseku bio manji od 10% za sve vrste usluga. Najveći procenat prigovora (9%) odnosio se na kvalitet usluge širokopojasnog pristupa Internetu.

Ceo izveštaj možete pogledati na ovom linku Ratel

Pogledajte još