Transplantacija organa – kako da život od tačke bude pretvoren u zarez

Autor teksta
Ivana Milošević

Ivana Milošević

Statistike kažu da je 10 puta veća verovatnoća u životu da budete na listi čekanja za organ, nego da se napravi takva prilika da budete donor, ističe u intervjuu za „Kliping“ Ivana Jović, predsednica Udruženja „Donorstvo je herojstvo“. Navodi da je transplantacija jedan složen sistem i da bi se pokrenuo da je neophodna sinergija medija, sistema, udruženja pacijenata i verskih zajednica. Novinarima/kama poručuje da kroz izveštavanje o značaju transplantacije, doprinose uspešnosti transplantacije u jednoj zemlji, odnosno većem broju saglasnosti koje lekari dobijaju od porodica.

Podaci iz arhive Agencije „Kliping“ za period od 10 godina, pokazali su da su mediji najviše o transplantaciji organa izveštavali 2018. godine (i to u julu kada je Skupština Srbije usvojila  Zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, prema kojem smo svi potencijalni donori organa). Da li mislite da mediji u dovoljnoj meri izveštavaju o ovoj temi?

Za složenu temu kakva je transplantacija najvažniji je kontinuitet. Pored Udruženja koja daju povod medijskom izveštavanju, od velikog značaja su i Nacionalne kampanje, što možemo videti i po statistici. Velike Nacionalne kampanje kakve su bile „Produži život“ i „Najvažniji poziv u životu“, diktiraju puls medijima i time direktno utiču na podizanje svesti.

Da li mediji imaju pravi pristup u izveštavanja o transplantaciji organa?

Kroz komunikaciju sa našim kolegama iz Udruženja iz Hrvatske, input je jasan – priče pacijenata koji  organ čekaju, transplantiranih, odgovori na pitalice i nedoumice koje lekari mogu da pruže, ali isto tako i potpuno zaobilaženje teorija zavera, ne vezivati ih za proces transplantacije koji se bazira na dobroj volji i humanosti ljudi. Jer zahvaljujući toj humanosti i saglasnosti porodice mnogim ljudima je život od tačke pretvoren u zarez.

Koje su neke ključne informacije koje novinar treba da ima u vidu kada izveštava o ovoj temi? 

Kao i kod većine tema, ključ leži u izboru sagovornika. Pored pacijenata koji su na listi čekanja i mogu direktno da prenesu muku kroz koju prolaze, tu su i pacijenti koji su transplantirani da mogu da daju poređenje uticaja transplantacije na kvalitet njihovog života i zdravlja. Od velike važnosti u izveštavanju su i lekari, koji su tu da objasne upravo ono što najviše muči ljude, razlika između moždane smrti koja je trajna i nepovratna i npr. kome. Lekari iz svog ugla objašnjavaju kompleksnost čitavog procesa, kroz koliko sve testova utvrđuju moždanu smrt, koliko ljudi u timovima je uključeno u sam proces itd. Ugao lekara daje kredibilitet, ruši mitove i zablude i razbija predrasude koji ljudi mogu da imaju kada razmišljaju o ovom procesu.

Generalno, pitalice u vezi sa ovom tematikom nisu specifične samo kod nas, postavljaju se u svim zemljama, umetnost je kako na jednostavan način objasniti ljudima da je mala verovatnoća da se karte tako zamešati da neko uopšte može da bude donor, pored moždane smrti, koja je nepovratna i trajna i zdravstveno stanje u trenutku smrti određuje podobnost za darivanje. Nažalost statistike kažu da je 10 puta veća verovatnoća u životu da budete na listi čekanja za organ, nego da se napravi takva prilika da budete donor.

Da li se i koliko izveštavanja o transplantaciji organa razlikuje u svetu i u Srbiji?

Kako su nam kolege iz Hrvatske, koji su jedni od najuspešnijih u ovoj oblasti, prenele ključ je u kontinuitetu. Oni 20 godina rade na ovoj temi, izveštavaju o pozitivnom uticaju transplantacije kako na kvalitet, tako i na bukvalno spašavanje ljudskih života. Pored toga značajna je strategija države i nacionalna kampanja, gde je tačno isplanirano za duži period gde idemo, šta želimo i kako ćemo to postići.

Koja je vaša poruka za novinare koji izveštavaju o ovoj temi? 

Kroz izveštavanje o značaju transplantacije, novinari doprinose uspešnosti transplantacije u jednoj zemlji, odnosno većem broju saglasnosti koje lekari dobijaju od porodica. Bukvalno je doprinos novinara u ovoj tematici nemerljiv. Baveći se ovom temom, direktno utiču na podizanje svesti i samim tim na više pozitivnih odgovora i saglasnosti porodica, što je u direktnoj vezi sa spašavanjem života ljudi koji su na listi čekanja.

Iskoristićemo ovu priliku da se zahvalim novinarima koji su do sada pratili ovu temu i podržavali naše akcije, mnogo su doprineli da svi zajedno uz sistem, pokrenemo transplantacije bubrega sa živog donora, a sada nadamo se i ponovo kadeverične transplantacije. Transplantacija je jedan složen sistem i da bi se pokrenuo neophodna je sinergija i medija, i sistema, i udruženja pacijenata i verskih zajednica.

Autorka: Ivana Milošević, Head of Media Analysis & Research, Kliping

Pogledajte još