Sada još realnija procena čitanosti online tekstova

Autor teksta
Kliping

Kliping

Jedan od najčešćih problema sa kojim su se godinama susreću ljudi u PR agencijama ili sektorima za komunikacije u kompanijama, kao i u medija monitoring industriji, je adekvatno određivanje dosega medijskih objava. Posebno je to izraženo kod online medija. Trenutno se uglavnom koristi kao pokazatelj koliko posetilaca dođe na sajt nekog medija, uglavnom je to broj jedinstvenih dnevnih, nedeljnih ili mesečnih posetilaca nekog portala. Međutim, te brojke su daleko od realne slike, jer se ne može preslikati posećenost jednog portala, pa čak ni rubrike, na potencijalni broj čitalaca pojedinačnog teksta.

Web readership – procena čitanosti pojedinačnih tekstova u onlajn medijima je poslednja inovacija koja dolazi iz agencije Kliping i Newton Media grupe u čijem sastavu posluju.  Metodologija obuhvata parametre  kao što su: kolika je posećenost sajta na kome je tekst objavljen (kao polazna osnova se koriste podaci Similar Web-a), da li je neki tekst objavljen na naslovnoj strani ili na naslovnoj strani neke od rubrika, da li je tekst vidljiv u prvom „skrolu“, koliko je i da li je vidljiv naslov, kompletan link itd. 

Broj jedinstvenih posetilaca je dobar pokazatelj potencijalnog broja čitalaca članka. Međutim, ciklus vesti nije statičan, i osim ako članci nisu vidljivi na sajtu tokom celog dana ili meseca, svaki jedinstveni posetilac ne treba da se računa kao čitalac. Koristeći novu metriku poredimo prosečan broj poseta po posetiocu sa prosečnim životnim vekom članka na svakom pojedinačnom sajtu. Na taj način može se izračunati verovatnoća da će članak biti vidljiv na sajtu odnosno rubrici, u momentu kada posetilac zaista klikne na njega. 

Web Readership je testiran u okviru Newton Media grupacije tokom prethodne godine, pre svega u Češkoj i Sloveniji, ali i u Srbiji na određenom broju klijenata agencije Kliping. Povratne informacije su veoma pozitivne, a dobijeni podaci su ocenjeni kao trenutno najpribližniji realnim brojkama koje se mogu dobiti na tržištu.

Koristeći Web Readership metodologiju u obradi podataka dobijenih iz online medija konačno je moguće dobiti precizniju i jasniju sliku o potencijalnoj čitanosti medijskih objava na internetu, kao i relevantniju procenu ukupnog dosega PR kampanja. U sklopu Web Readership analize dobijaju se dva podatka – jedan je prosečna čitanost svih vesti sa određenog medija u određenom periodu, a drugi procena čitanosti konkretne objave u tom mediju, zahvaljujući čemu je moguće izvući zaključak da li je određena objava prošla uspešnije u odnosu na prosek na datom mediju ili lošije, što može biti osnova za unapređenje budućih PR aktivnosti. Ono što je bitno naglasiti je da Web Readership obračunava softver, na osnovu definisane metodologije i da na isti način klasifikuje sve medije, dakle subjektivna procena analitičara je sasvim isključena. Mada se i dalje radi o proceni potencijalnog broja konzumenata, Web Readership je pokazao u praksi zaista relevantne podatke i pravo je osveženje na tržištu kada je merenje učinka PR aktivnosti u pitanju.

Pogledajte još