PRVI ESG MEDIJSKI IZVEŠTAJ U SRBIJI

Autor teksta
Picture of Kliping

Kliping

ESG projekti, nagrade, strategije, izveštaji i konferencije u godini iza nas

U današnjem svetu, društvena odgovornost kompanija postaje jedan od ključnih faktora u odlučivanju potrošača, investitora i regulatora. Kao odgovor na ovu promenu, kompanije su počele da se fokusiraju na različite aspekte društvene odgovornosti i održivosti, a ne samo na finansijske performanse. Rezultat toga je razvoj ESG (Environmental, Social and Governance) kriterijuma.

Rezultati specijalnog ESG medijskog istraživanja agencije „Kliping“ pokazuju da su kompanije u Srbiji tokom 2022. najčešće iskazivale svoje ESG aktivnosti kroz različite projekte. Mediji su najviše izveštavali o projektu kompanije A1 Srbija čiju mrežu od oktobra pokreću solarni paneli. Sledi vest da je malim i srednjim preduzećima u Srbiji, posebno onim koja ulažu u zelene projekte, omogućen povećan pristup finansijskim sredstvima zahvaljujući liniji od 50 miliona evra koju je Međunarodna finansijska korporacija (IFC) odobrila AIK BANCI A.D. BEOGRAD. Na trećem mestu je još jedan projekat iz bankarske industrije, kada je Banca Intesa proširila svoju ponudu proizvoda i usluga namenskim kreditima za kupovinu i ugradnju tehnologija za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata.

Osim različitih projekata, kompanije u Srbiji su se u sklopu ESG-a, pominjale i u kontekstu:

  • Nagrada (najčešće se pisalo o nagradi „Šampioni održivosti“, koju su između ostalih dobile kompanije Delhaize, Erste banka, Mlekoprodukt, Nestlé i Telekom Srbija);
  • ESG strategije (sa fokusom na održive real estate projekte i inkluzivnu zajednicu, što su u 2022. najčešće komunicirale kompanije GTC, Delta Holding i MPC Properties);
  • Različitih ESG izveštaja (u čemu prednjače Izveštaji o održivom poslovanju koji su predstavile Coca-Cola HBC Srbija, Hemofarm fondacija i Yettel);
  • Konferencija na kojima se govorilo o ovom pojmu (A1 Talk – kada je biznis zajednica Srbije  imala priliku da čuje iskustva i prakse svetski priznatih lidera, koja je održana 23. novembra u Beogradu, pod nazivom „Sve počinje od nas“).

Na osnovu izveštavanja štampanih, elektronskih medija i internet portala, OTP banka, Banca Intesa, A1 Srbija, UniCredit banka i British American Tobacco imale su najveći broj objava u sklopu ESG aktivnosti tokom prošle godine. 

ESG je globalni trend koji je na velika vrata ušao i u domaće medije. Kao što smo videli u specijalnom ESG istraživanju agencije „Kliping“, mediji su ispratili veće projekte, izveštaje, događaje i nagrade na ovu temu. Ostaje da se vidi koliko će domaća medijska javnost biti aktivni promoter ovog trenda u 2023. godini.

Ukoliko ste zainteresovani za detaljnije rezultate ESG medijskog istraživanja možete se obratiti na mail: ivana.milosevic@kliping.rs

*Monitoringom medijskog sadržaja štampanih, elektronskih medija i internet portala u Srbiji obuhvaćene su sve objave u kojima je pomenut ESG. Tekstovi u kojima se izveštavalo o ESG-u, a u kojima novinari nisu pomenuli da je deo aktivnosti ESG, nisu uračunati.

Pogledajte još