Press Clipping – osnova informisanosti i kvalitetne analize medija

Autor teksta
Kliping

Kliping

Press-Clipping-osnova-informisanosti-i-kvalitetne-analize-medija

U jednom od prethodnih tekstova na našem blogu, citirali smo Petera Drukera i njegovu čuvenu izjavu da “ne možemo da upravljamo onim što ne možemo da izmerimo”. Pre svakog merenja, međutim, neophodan je proces prikupljanja podataka. Podaci o prisustvu kompanije (ali i organizacije, brenda ili pojedinca) u medijima osnova su njene adekvatne informisanosti o tome koji mediji su izveštavali o njoj, u kolikom obimu, kada i u kakvom kontekstu.

Na ovaj način stečena informisanost o sopstvenoj medijskoj eksponiranosti  određenom broju kompanija je krajnji cilj, ali suštinski, ona omogućava kasniju obradu i analizu stečenih informacija na osnovu kojih se kreiraju izveštaji, prate efekti donetih poslovnih odluka i donose nove.

Za ovaj posao specijalizovana je kompanija koja se bavi monitoringom medija. Uobičajeno je da se za ove aktivnosti upotrebljava engleski izraz press clipping.

Makaze za papir kao prvi kliping alat

Press clipping bi se mogao prevesti kao “seckanje štampe” što ne čudi jer su štampani mediji bili prvi koji su bili sistemski praćeni od strane kliping agencija (ili u nešto težem slučaju, od strane same firme). Na stolu zaposlene osobe bi se svako jutro stavila sva štampana izdanja koja su tog dana objavljena, ona bi uzela makaze, iščitavala redom sav sadržaj i isecala sve članke i druge delove novina i časopisa u kojima je klijent bio spomenut. Tako dobijeni isečci bili bi potom analizirani od strane urednika – analitičara koji bi o tome sačinjavao izveštaj klijentu.

Proliferacija novih medija i formata

Kako je u printu vremenom došlo do diversifikacije formata, bilo je neophodno voditi računa o pojedinim izdanjima dnevnih novina (jutarnje – popodnevno – večernje), sedmičnim, mesečnim i magazinima sa specifičnim intervalima izlaženja, specijalizovanom i periodikom koja nije u opštoj distribuciji.

Poseban izazov bilo je omasovljenje i komercijalizacija (tada) novih, radiodifuznih medija (radio i televizija), da bi sa nastankom i razvojem interneta došlo do promene u samoj paradigmi i definicji medijuma, gde medij može da bude i pojedinac, u vidu (uticajnog) korisnika društvenih mreža.

Sinergija ljudi i tehnologija

U središtu kvalitetnog monitoringa medija su ljudi, potpomognuti tehnologijom. Za našu kompaniju, press clipping predstavlja pre svega izraz stručnosti naših operatera i analitičara. Iako je industrija u pogledu dostupnih tehnogija daleko odmakla od makaza, pisaće mašine i pismonosne pošiljke, ključni element procesa praćenja medija su i dalje – ljudi. Naši zaposleni kreiraju dodatnu vrednost time što identifikuju i odvajaju relevantne medijske objave za klijente, proučavaju ih, određuju kontekst i kreiraju izveštaje.

Tehnološke inovacije deluju kao podrška operaterima i analitičarima time što im olakšavaju rad, ubrzavaju i optimizuju procese, čine našu uslugu efikasnijom i kvalitetnijom. Kada, međutim, nakon upotrebe odgovarajućih apkikativnih softvera dođe do momenta za kontrolu, analizu količine, intenziteta, relevantnosti i kontekstualnosti sadržaja, čovek je taj koji je nezamenljiv faktor pružanja usluge.

Poseban izazov – monitoring društvenih mreža

Verovatno najveći izazov predstavlja praćenje svih društvenih mreža, relevantnih blogova, foruma i portala. Izazov ne leži samo u njihovoj brojnosti i dinamičnosti u pojavljivanju/nestajanju sa scene, već i po tome što su tehnološki u mogućnosti da objavljuju 24/7/365. Njihovo praćenje je ključno, pogotovo sa stanovišta izgradnje i unapređenja brenda jer omogućava shvatanje percepcije brenda online, identifikaciju potreba krajnjih konzumenata, praćenje konkurencije i uočavanje novih trendova na društvenim mrežama.

Monitoring društvenih mreža na taj način pomaže PR i marketinškim stručnjacima da prate brendove na društvenim mrežama u realnom vremenu, da dobijaju pravovremene, filtrirane i relevantne informacije i tako donose najbolje poslovne odluke.

Izrada izveštaja

Neprestanim povećanjem broja medija, dolazi i do povećanja broja medijskih objava koje se odnose na klijente. To je stvorilo potrebu da se kreiraju koncizni, sažeti izveštaji koji sumiraju relevantne objave na dnevnom nivou i pružaju mogućnost klijentu da se za kratko vreme upozna sa onim što je najvažnije. Takvi sažeti izveštaji Klipinga rade se po potrebi i na nekom od preko 20 stranih jezika.

Sa druge strane, veliki broj i disperzivnost medija rađa potrebu za stvaranjem analitičkih izveštaja pomoću kojih se vrši praćenje efekata komunikacija, poređenje u odnosu na konkurente na tržištu, identifikacija trendova i promena na tržištu i drugog.

Za izradu periodičnih analitičkih izveštaja, kompanija Kliping koristi alate za vizuelizaciju poslovnog izveštavanja, što – između ostalog – podrazumeva i mogućnost da klijent sam može da istražuje prikupljene i obrađene podatke preko web aplikacije.

Kao deo NEWTON MEDIA Grupe, najveće grupacije za praćenje i analizu medija u centralnoj i jugoistočnoj Evropi, kompanija Kliping poseduje regionalnu prisutnost i može da odgovori zahtevima multinacionalnih firmi i brendova u vezi sa monitoringom medija i društvenih mreža.

Klijentima je na raspolaganju i intuitivna KlipingMAP platforma za brzo, pregledno i jednostavno upravljanje medijskim objavama na jednom mestu. Platforma pruža statističku online analitiku medijskih objava u realnom vremenu, uz mogućnost napredne pretraga po bilo kojoj reči uz standardne opcije filtriranja objava (po tipu medija, temama u praćenju, mediju, autoru). Ključne reči su jasno obeležene što omogućava korisniku brži i jednostavniji pregled objava. Za dalju distribuciju na rasolganju su kreiranje PDF i Excell izveštaja od izabranih objava.

Sa Kliping mobilnom aplikacijom svi mediji su vam u džepu, dostupni na klik. U pokretu, u najkraćem mogućem roku omogućena je brza reakcija što je u komunikacijama od ključnog značaja, naročito u slučaju krize.

Naše usluge možete isprobati besplatno i tako se iz prve ruke uveriti u njihov kvalitet i značaj za vaše poslovanje.

Izveštaj O Konzumaciji Medija U Srbiji Download
Pogledajte još