KOJI SU BENEFITI KORIŠĆENJA GRUPA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA?

Autor teksta
Kliping

Kliping

Benefiti Grupa Na Drustvenim Mrezama 1

Veliki broj ljudi koji se bave komunikacijama ili marketingom veruje da je ulaganje vremena i energije u kreiranje grupa u okviru društvenih mreža loša strategija, ali ih njihova sve veća popularnost u tome demantuje, kao i benefiti koje one pružaju.

Okupljanje u skladu sa interesovanjima

Internet grupe su se prvo pojavile na Facebooku, ali ih je, dok je postojao, koristio i Google+, a danas sve više LinkedIn. Postoje razne teorije oko toga šta je dovelo do pojave Facebook grupa, ali je evidentno da ljudi sve češće biraju da se umesto okupljanja oko brenda, grupišu oko zajedničkih tema, ideja i sadržaja, odnosno oko jedne relevantne grupe ljudi.

Zato je danas sve više grupa koje objedinjuju određene teme i interesovanja uz bržu razmenu sadržaja, informacija, saveta i impresija.

Zajednička interesovanja ili iste vrednosti koje se poštuju predstavljaju primarni razlog zbog koga se ljudi okupljaju u određene grupe. Na taj način se osobe istih interesovanja međusobno uvezuju, uvažavaju i prihvataju kao relevantan izvor informacija.

Benefiti korišćenja grupa

Grupe na društvenim mrežama ne mogu da se bustuju ili sponzorišu i funkcionišu samo po modelu organskih objava, što je jedan od bitnih faktora zašto korisnici društvenih mreža prepoznaju ovaj format umrežavanja kao koristan i pouzdan izvor informacija. Prednost pokretanja i korišćenja grupa na društvenim mrežama leži u tome što se sve više ljudi opredeljuje da prati njih, a ne zvanične stranice, upravo zbog percepcije stranice kao nečega što služi za marketing i oglašavanje, dok se grupa više posmatra kao zajednica.

Kako su grupe tematski sužene tako one privlače, okupljaju i zadržavaju konkretnu i jasno profilisanu ciljnu grupu koju privlačite dobrim odabirom teme i strateški osmišljenim naslovom, koji je izuzetno bitan ukoliko je grupa zatvorena.

Tako ostvarena umreženost može biti od velike koristi za networking posebno u trenucima kao što je sadašnji u kom se konvencije, seminari i korporativni događaji uglavnom organizuju virtuelno i predstavljaju veliki izazov za organizatore. Grupe su generalno odlična platforma za pozivanje velikog broja učesnika na događaje koji koreliraju sa temom oko koje se data grupa okuplja, kao i za plasiranje raznih obaveštenja i novosti.

Facebook i LinkedIn grupe

Facebook je nesporno najveća društvena mreža, tako da je većina ljudi za koje želite da se pridruže vašoj grupi tamo. Čini se, uz to, da Facebook grupe imaju bolji organski doseg od Facebook stranica. Ne postoje zvanični statistički podaci, ali ako ste član nekih grupa na Facebook feedu ćete sigurno vidite više postova grupa nego postova sa stranica.

Profili ljudi koji se pridruže vašim Facebook grupama automatski su podešeni da primaju obaveštenja kada se u grupi započnu popularne rasprave. Za razliku od stranica na kojima morate da se uključite da biste dobijali obaveštenja o objavama, u grupi morate da se odjavite kako ih ne biste dobijali.

Benefiti Grupa Na Drustvenim Mrezama 2

LinkedIn je, sa druge strane, najveća profesionalna društvena mreža, zbog čega pokretanje tamošnje grupe može biti od velike koristi za vaš biznis i komunikaciju sa ozbiljnim, poslovnim stručnjacima.

LinkedIn vam omogućava da jednom nedeljno šaljete e-mailove članovima svoje grupe. Pod pretpostavkom da oni nisu isključili opciju primanja e-mailova od vaše grupe, moći ćete da im pošaljete poruku direktno u prijemno sanduče što je od velikog značaja za marketinšku i bilo koju drugu vrstu komunikacije.

Kako kreirati dobru grupu za svoje poslovanje?

Najvažnija stvar kod kreiranja grupe je da se bavi temom o kojoj bi vaš korisnik želeo da razgovara. To mogu biti generalizovane ili lokalne grupe. Nakon strateški osmišljenog bombastičnog naslova treba iskoristiti sve ostale funkcije koje vam omogućavaju da je učinite interesantnijom: naslovne fotografije, otpremanje datoteka, e-mailove, opise, zakačene i istaknute postove i slično.

U startu treba kreirati razumna pravila za članove, kako biste mogli da uklanjate postove koji nisu u skladu sa njima. Upravljanje postovima mora biti redovno kako ne bi bilo neprikladnog sadržaja.

Ne treba se fokusirati na marketing, oglašavanje ili prodaju nego na vredan i koristan angažman. Ljudi će prirodno biti zainteresovani za vašu grupu ukoliko ste im od koristi, pa bi i sadržaj trebalo da je takav. Poželjno je grupe redovno promovisati putem drugih kanala, kako biste dobijali nove članove.

Prilikom pokretanja grupe, treba je posmatrati kao mesto za korisničku podršku na kome korisnici mogu međusobno da razgovaraju. Vama kao administratoru grupe, ako je ona usko vezana za vašu delatnost, informacije do kojih dolazite iz tih konverzacija mogu biti od ogromnog značaja i zato nije dobro da neko drugi pre vas pokrene takvu grupu, jer bi vam izmakla kontrola nad diskusijom.

Ako još uvek niste sigurni u stvaranje sopstvene grupe, njene prednosti možete videti učlanjenjem u neku relevantnu u kojoj su već angažovani vaši potencijalni korisnici ili u neku koja se bavi društveno-korisnim ciljevima. Ako nigde drugo, tu ćete najbolje uočiti njihov značaj i koliko su delotvorni ljudi kada se udruže oko zajedničke teme i interesovanja.

Pogledajte još