ICCO Globalni PR izveštaj 2020-2021.

Autor teksta
Ivana Milošević

Ivana Milošević

Icco Globalni Pr Izveštaj 2020 2021 (1)

Trendovi, prilike i budući talenti PR struke

Međunarodna organizacija za konsultantske usluge u komunikacijama (ICCO) objavila je godišnji PR izveštaj koji daje predviđanja o sastavu i pravcu industrije odnosa s javnošću, analizu položaja na kojem je danas globalna industrija odnosa s javnošću i komunikacija, kako se globalna industrija ponašala tokom protekle godine, kao i ono šta se predviđa da će se dogoditi u narednih nekoliko godina. Članice ICCO-a, koje predstavljaju PR agencije za komunikaciju u 70 zemalja, nastoje da poboljšaju budućnost komunikacija profesionalnih standarda i zajedničkog rešavanja kolektivnih pitanja u kontekstu odnosa s javnošću.

Izveštaj je podeljen u nekoliko celina koje predviđaju trendove za PR struku i to u sferi rasta i prilika, uticaja pandemije COVID-19, talenta i izazova, mentalnog zdravlja na radnom mestu, različitosti i inkluzije, merenja i evaluacije, digitalnih trendova i zahteva klijenata, a mi ćemo vam predstaviti  neke od ključnih indikatora iz PR izveštaja za 2021. godinu. 

Vizual 1 1 1

ICCO je detektovao tri ključne oblasti ulaganja za 2021. godinu i to upravljanje zajednicom na društvenim mrežama (32%), kreiranje multimedijalnih sadržaja (31%) i influencer marketing (29%). Osim toga, istraživanje je pokazalo i da su među ključnim oblastima za PR industriju istraživanje, podaci i planiranje (29%), analitika, pravni poslovi (sa po 22%), kreativnost (20%), digitalna produkcija (19%), marketing i razvoj poslovanja, kao i profesionalni razvoj (sa po 15%).

Poredeći podatke sa prethodnom godinom, očekivana oblast rasta bila je korporativna reputacija (41%), a sektor rasta tehnologija (čak 51%). U predviđanjima za narednih 5 godina istaknuto je da članovi ove organizacije predviđaju da će u ovom sektoru doći do promena, odnosno da je strateški konsalting oblastu kojoj se očekuje najveći rast (41%), dok na drugo mesto dolazi korporativna reputacija sa 35%. Kao ključne oblasti istaknute su i upravljanje zajednicom na društvenim mrežama (32%), CSR (27%), kreiranje multimedijalnih sadržaja (25%) i marketinška komunikacija (23%).                                                 U pogledu sektora rasta tehnologija ostaje na prvom mestu, ali zajedno sa IT-em (63%). Kao ključni sektori u kojima se za 5 godina očekuje rast ova organizacija predviđa i zdravstvo (53%), finansijske i stručne usluge (36%), potrošačke proizvode (28%), javni sektor (23%) i oblast hrane i pića (19%).

Vizual 2 1

PR izveštaj za 2021. godinu kao jedan od velikih izazova za struku odnosa s javnošću vidi u pronalaženju novih talenta, koji će prema rečima Francis Ingham, Chief Executive u ICCO-u, naročito doći do izražaja u periodu oporavka od krize izazvane COVID pandemijom. Tako je ova organizacija kao prvi i glavni izvora talenata navela kadrove iz konkurentskih agencije (čak 60%). Drugo mesto sa 45% dele talenti iz novinarskih krugova i postdiplomskih programa.

Kao strategiju za postojeće kadrove, ICCO navodi da je za PR agencije krucijalno zadržavanje ključnih talenata (47%), motivacija mladog menadžmenta (31%) i obuka/razvoj zaposlenih srednjeg i nižeg nivoa (29%). Takođe, predviđanja ove organizacija ogledaju se i u tome da strategija za postojeće kadrove leži u pronalaženju ljudi iz netradicionalnih oblasti i angažovanju zaposlenih top nivoa (po 28%), angažovanju zaposlenih srednjeg nivoa (24%), pronalaženju kvalitetnih konsultanata za zapošljavanje (23%), podsticanju zaposlenih top nivoa (18%) i angažovanju zaposlenih nižeg nivoa (10%). Kao najvažnije skupove veština budućih talenata ističe se da u top 3 spada mogućnost obrade podatka, merenja i analitičke veštine (37%), kreativnost (33%) i sprovođenje istraživanja i planiranja (29%).

Vizual 3 1

Iz ove međunarodne organizacije konstatovali su da je ovo godina za pamćenje, ali iz svih pogrešnih razloga – godina smanjenja; rekonfiguracija; reakcija na izazove neverovatne žestine. „Mnogi ljudi s kojima razgovaram kažu ovo – jedva čekaju da se 2020. završi. To je najduža godina u istoriji. Pa ipak, 2020. je dokazala da su temelji PR industrije neverovatno otporni. Da možemo promeniti kurs izuzetnom brzinom. Da svaka kriza donosi nove mogućnosti – samo je potrebno da prebrodimo oluju da bismo ih prigrlili“, poručio je Francis Ingham, Chief Executive u ICCO-u.

Izvor: ICCO World PR Report 2020-2021

Pogledajte još