GHOSTING OD 9 DO 5

Autor teksta
Picture of Kliping

Kliping

Ghosting, koji po definiciji podrazumeva prekid svakog vida komunikacije sa osobom sa kojom smo do tog trenutka imali nekakav odnos, nije nov pojam. Kao takav, koristi se u svetu dejtinga i emotivnih veza, ali poslednjih godina ušao je i u naš poslovni život od 9 do 5. I ne samo to. Ljudi u poslovnom svetu se sa njim susreću sve češće, a u eri masovnih svakodnevnih komunikacija, takva situacija može biti vrlo stresna za drugu stranu.

Zamislite situaciju u kojoj pregovarate sa klijentom oko nečega, te pregovore prati više mejlova, telefonskih poziva, zoom sastanci i onda se klijent odjednom povuče i bez ikakvog objašnjenja prekida svaku komunikaciju sa vama. Puca glava, u najavi.

Kada prođete kroz takvo iskustvo više puta, ili se malo detaljnije pozabavite ovom temom, shvatićete da postoji nekoliko tipova ljudi koji ghostuju.

Beli, sivi i duh iz senke

Tzv. „Beli duh“ je osoba koja sprovodi ghosting sa uočljivim nedostatkom komunikacije. To je neko u vašem poslovnom okruženju ko jednostavno nema osećaj da bi trebalo da odgovara na vaše e-mailove, pozive, poruke… Primio je vašu poštu, pogledao materijale koje ste mu poslali, ali ne odgovara i njegovo ćutanje za vas predstavlja frustraciju. Preduzeli ste sve neophodne radnje i dobili malo ili nimalo odgovora. Možda ne shvata ili ne mari. Umesto da odgovori ili stupi u kontakt sa vama, on se suzdržava i nada se da ćete odustati. Ako karma postoji, onda i on može biti ghostovan u nekom trenutku, ali to nam i nije neka uteha u situaciji kada naš posao zbog njegovog neodgovaranja trpi. Ako imate načina i strpljenja ipak ne bi bilo loše da tu osobu na neki način opomenete zbog takvog ponašanja. Pokušajte da pronađete neki drugi vid komunikacije koji niste već koristili, kontaktirajte je i naglasite da vam obavezno odgovore u budućoj komunikaciji. Iako nije sasvim sigurno da će to upaliti, vredi pokušati, jer neke možda uspete da dozovete na odgovornost, ako ne, to je njihov nedostatak, a vi imate puno pravo da budete saslušani, kao i da odlučite da više ne poslujete sa njima.

„Duh tamne senke“ je osoba koja svesno ghostuje druge odsustvom svoje komunikacije –to je saradnik ili novi klijent koji je počeo da komunicira sa vama putem e-pošte, telefona, SMS-a, pa čak i ličnih sastanaka, a onda nakon te početne razmene informacija, svesno i namerno odlučuje da ne odgovara i ne stupa u kontakt sa vama. Za razliku od „belog duha“, ovde bi se u psihološkom smislu, moglo govoriti o nešto ozbiljnijoj dijagnozi. Ovi duhovi iz senke mogu biti ljudi koji imaju strah od neadekvatnosti, propusta, razočaranja, neuspeha, sa jedne strane, ili sa druge to mogu biti osobe sa izraženim egom i narcisi. U njihovoj sebičnoj i samoljubivoj prirodi jeda ignorisanjem drugih podižu sebi cenu, ali samo u svojim uverenjima. Na taj način, ovakvi tipovi uglavnom grade lažni osećaj moći, kontrole i dominacije nad drugom osobom. Lažan je u smislu da to nije prava moć niti kontrola; to je subverzivni mehanizam manipulacije i prevare. Kod ovakvih osoba ukazivanje na problem teško da može da ima bilo kakvog efekta, ali uvek vredi pokušati, kako biste im makar malo zanjihali jedra na njihovom ego putovanju.

„Sivi duh“ je osoba koja nenamerno i možda potpuno nesvesno ghostuje druge ljude. Možda je zaboravila da se javi određenim ljudima putem e-pošte, telefona, poruke ili posle sastanaka radi dodatne komunikacije. Možda ne želi namerno da vas zanemaruje, već je jednostavno preopterećena ili previše opuštena. Možda ima lični ili profesionalni problem koji joj odvlači pažnju i zbog toga druge oblasti trpe, pa i neko ko čeka na njihov odgovor. Takvim osobama je neophodan brzi poziv na buđenje kako ne bi završili u tamnoj senci prethodno opisanog ghostovanja. Potrebno je da ih neko prodrma i podseti na njihove obaveze i odgovornosti.

Ghosting je preduslov za lošu reputaciju

Ljudi koji ghostuju, najčešće su oni koji žele da izbegnu neku neprijatnost i taj postupak vide kao najjednostavnije rešenje, bez razmišljanja da li će taj postupak imati neke posledice ili kako će on uticati na drugu stranu. Sam postupak, generalno, u sebi sadrži nepoštovanje svih pravila komunikacije, kao principa lepog ponašanja.

Istovremeno, takve osobe nemaju svest o tome da ghosting u nekom trenutku može početi da nanosi štetu njima samima, jer drugi ljudi počinju da ih doživljavaju kao nekoga ko ne drži svoju reč, ko nema hrabrosti da se suoči sa izazovima i generalno kao nekoga na koga se ne može računati. Jer, glasine se i u poslovnom svetu brzo šire. U modernom dobu uspešno poslovanje u najvećoj meri zavisi od dobre komunikacije i uzajamnog poverenja, tako da onaj ko se odluči na ovakav korak sigurno je sebi obezbedio lošu reputaciju koja ga može pratiti kroz celu karijeru.

Pogledajte još