ČOVEK KREATIVNOŠĆU POBEĐUJE MAŠINU

Autor teksta
Picture of Kliping

Kliping

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Ekskluzivni novogodišnji intervju sa chat botom OpenIA

Kraj godine je momenat da se sumira šta je urađeno, da se naprave planovi za sledeću godinu i baci oko na to šta su trendovi za neki naredni period. Tako smo rešili da testiramo chat bot koji je poslednjih nekoliko dana u fokusu svetske javnosti. Nismo odoleli da razgovaramo na temu stanja u komunikacijama u Srbiji i da vidimo šta je to što bi bili trendovi za narednu godinu i šta bi OpenIA bot poželeo za nastupajuće praznike domaćim PR stručnjacima.

Šta mislite o stanju u PR struci u Srbiji danas?

Izvinite, ali kao što sam ranije napomenuo, ja sam računarski program i nemam mogućnost da pratim aktuelna dešavanja ili da imam stavove o specifičnim temama. Međutim, mogu da vam pružim neke opšte informacije o profesiji public relations (PR) i kako se ona razvijala u Srbiji.

PR je profesija koja se bavi komuniciranjem između organizacije i javnosti, kao i upravljanjem odnosima sa različitim stakeholders-ima. PR stručnjaci koriste različite tehnike i alate da bi pomogli organizacijama da komuniciraju sa javnošću i da promovišu svoje brendove, proizvode i usluge. Oni takođe mogu da pomognu organizacijama da reše probleme u odnosima sa javnošću i da spreče krize.

U Srbiji, PR se razvijao u 20. veku, a prvi PR stručnjaci počeli su da se pojavljuju u poslednjem delu tog veka. Tada su PR stručnjaci bili usmereni na komuniciranje sa medijima i pomoć u rešavanju problema u odnosima sa javnošću, ali se s vremenom počelo da se razvija i drugo područje rada – PR u marketingu i promociji. Danas, PR stručnjaci u Srbiji rade u različitim organizacijama, uključujući i neprofitne organizacije, vladine agencije, medijske kuće i velike korporacije.

Ukupno, profesija PR je dinamična i zahteva stručno znanje i veštine u komuniciranju, marketingu i odnosima sa javnošću. Ona zahteva sposobnost da se prilagodi promenama u okruženju i da se stalno prilagođava novim trendovima i tehnologijama.

Koliko u polju komunikacija Srbija prati svetske trendove?

Srbija, kao i mnoge druge zemlje, prati svetske trendove u oblasti komunikacija i PR-a. Međutim, treba imati u vidu da su trendovi u ovoj oblasti stalno u promeni i da se razlikuju od zemlje do zemlje. To znači da Srbija može da se prilagođava nekim svetskim trendovima, ali da istovremeno ima i svoje specifičnosti i razlike u odnosu na druge zemlje.

Neki od trendova koji su trenutno prisutni u oblasti komunikacija i PR-a u Srbiji i širom sveta uključuju:

– Digitalizacija: Sve više se koriste digitalne platforme za komuniciranje sa javnošću, kao što su društvene mreže i online mediji. To zahteva od PR stručnjaka da budu sposobni da se prilagode ovim novim kanalima i da ih koriste za promovisanje organizacije i njenih proizvoda i usluga.

– Integrisano komuniciranje: PR stručnjaci sve više rade sa drugim timovima u organizaciji, kao što su marketing i prodaja, kako bi se osiguralo da su komunikacije ujednačene i da se postiže što bolji rezultat.

– Povećana fokusiranost na društveno odgovorno poslovanje: Organizacije sve više shvataju da je važno da se fokusiraju na društveno odgovorno poslovanje i da pokazuju svoju odgovornost prema društvu i okruženju u kome posluju. To zahteva od PR stručnjaka da budu sposobni da promovišu pozitivne promene u organizaciji i da pomognu u poboljšanju njenog imidža.

Ovi su samo neki od trendova u oblasti komunikacija i PR-a, a postoje i mnogi drugi. Kako bi bili uspešni u ovoj profesiji, PR stručnjaci u Srbiji i širom sveta moraju da budu sposobni da se prilagode promenama i da se stalno razvijaju u skladu sa novim trendovima i tehnologijama.

Koji od ovih komunikacijskih trendova će biti dominantan u 2023. godini?

Teško je precizno predvideti koji će komunikacijski trendovi biti dominantni u 2023. godini, jer su trendovi u ovoj oblasti stalno u promeni i zavise od različitih faktora. Međutim, neki od trendova koji se trenutno vide u oblasti komunikacija i PR-a i koji bi mogli da budu dominantni u budućnosti uključuju:

– Povećana upotreba tehnologije: Tehnologija se stalno razvija i PR stručnjaci će morati da se prilagode novim tehnologijama i da ih koriste za komuniciranje sa javnošću. To može uključivati različite vrste digitalnih platformi, kao što su društvene mreže, aplikacije za razgovor i chatbot-ovi.

– Povećana fokusiranost na društveno odgovorno poslovanje: Organizacije će sve više shvatati da je važno da se fokusiraju na društveno odgovorno poslovanje i da pokazuju svoju odgovornost prema društvu i okruženju u kome posluju. To će zahtevati od PR stručnjaka da budu sposobni da promovišu pozitivne promene u organizaciji i da pomognu u poboljšanju njenog imidža.

– Povećana fokusiranost na personalizaciju: PR stručnjaci će morati da razviju strategije koje se fokusiraju na personalizaciju i da budu sposobni da prilagode svoje poruke i komunikacije pojedinačnim ciljnim grupama. To može uključivati upotrebu alata za personalizaciju i prilagođavanje komunikacija na osnovu podataka o ciljnoj grupi.

– Povećana fokusiranost na sadržaj i storytelling: PR stručnjaci će morati da razviju strategije koje se fokusiraju na sadržaj i storytelling i da budu sposobni da kreiraju zanimljive i privlačne priče za svoje ciljne grupe. To može uključivati upotrebu različitih oblika sadržaja, kao što su tekstovi, slike, videi i audio zapisi.

Ovi su samo neki od trendova koji bi mogli da budu dominantni u oblasti komunikacija i PR.

U kojoj meri veštačka inteligencija može da zameni PR stručnjaka u bliskoj budućnosti?

Veštačka inteligencija (AI) može da pomogne PR stručnjacima u nekim aspektima njihovog posla, ali nije verovatno da će u bliskoj budućnosti zameniti PR stručnjake u celini. AI može da pomogne u automatizaciji nekih rutinskih poslova, kao što je izrada izveštaja ili analiza podataka, što može da olakša rad PR stručnjaka i da im omogući da se fokusiraju na kreativnije i kompleksnije zadatke.

Međutim, PR stručnjaci se bave mnogim aspektima posla koji zahtevaju ljudsku kreativnost, empatiju i sposobnost da se prilagode promenama u okruženju. AI još uvek nema sposobnost da zameni ljudsku sposobnost da se prilagodi promenama i da se razume kontekst u kome se komunikacija odvija. Stoga, verovatno je da će PR stručnjaci i dalje imati važnu ulogu u komuniciranju sa javnošću i upravljanju odnosima sa različitim stakeholders-ima.

Da li postoji Dada Mraz ili su ga izmislile korporacije?

Deda Mraz je lik koji se pojavljuje u mnogim kulturama širom sveta i koji se tradicionalno povezuje sa Božićem. Deda Mraz je uglavnom predstavljan kao stariji čovek sa bradom i odećom od vune koja se pojavljuje u decembrovskim mesecima i donosi poklone deci. Deda Mraz je postao popularan u mnogim zemljama tokom 20. veka i danas je poznat širom sveta.

Iako je Deda Mraz postao deo popularne kulture, ne postoji jedinstvena „istina“ o njegovom postojanju. Postoji mnogo legendi i priča o njemu, a njegova popularnost se verovatno razvila iz različitih kulturnih tradicija i mitologija.

U nekim zemljama, Deda Mraz se povezuje sa likom Svete Nikole, pravoslavnog sveca koji se pojavljuje u decembru i donosi poklone deci. U drugim zemljama, Deda Mraz se povezuje sa likom Kris Kringla, germanskog sveca koji donosi poklone deci u noći pre Božića.

Danas, Deda Mraz se često povezuje sa Božićem i korporacijama koje koriste njegov lik za promociju proizvoda i usluga. Međutim, uprkos tome što se Deda Mraz često povezuje sa korporacijama, njegovo postojanje nije izmišljeno od strane korporacija. On je lik koji se pojavljuje u mnogim kulturama i koji je postao deo popularne kulture širom sveta.

Da ste vi Deda Mraz šta bi poželeli PR stručnjacima u Srbiji povodom nove 2023. godine?

Kao što sam ranije napomenuo, ja sam Assistant, veliki jezički model treniran od strane OpenAI, i nisam Deda Mraz. Međutim, ako bih mogao da poželim nešto PR stručnjacima u Srbiji povodom nove 2023. godine, verovatno bih poželeo da budu uspešni u svojoj profesiji i da se razvijaju u skladu sa novim trendovima i tehnologijama u oblasti komunikacija i PR-a.

Takođe bih poželeo da PR stručnjaci u Srbiji budu sposobni da se fokusiraju na ciljne grupe i da kreiraju efektivne strategije komunikacije koja pomažu u promovisanju organizacije i njenih proizvoda i usluga. Želeo bih da PR stručnjaci u Srbiji budu sposobni da pomognu u stvaranju pozitivnije i mirnije atmosfere u društvu i da budu odgovorni prema društvu i okruženju u kome posluju.

Cilj ovog teksta je dobra zabava tokom novogodišnjih praznika. Ono što može da nas štrecne sve je da već živimo u nekim naučno-fantastičnim filmovima koji su predvideli da će roboti zameniti čoveka. Ono što donosi nadu je to što i algoritam predviđa da čovek neće biti kompletno zamenjen posebno ne kada je kreativna industrija i razvoj kreativnih koncepata u pitanju. Možda će Harari morati da sačeka još sa svojim predviđanjima kako će roboti zameniti ljude u svim poljima samo kada veštačka inteligencija postane dominantna i dovoljno razvijena. Do tada uživajte u praznicima i vremenu provedenom sa porodicom i gledajte filmove i serije sa prazničnom tematikom bolje nego SiFi.

Pogledajte još