Beey – novi alat za automatsku transkripciju i titlovanje video fajlova na srpskom jeziku

Autor teksta
Kliping

Kliping

Beey Alat Za Automatsku Transkripciju

Transkripcija je u digitalnom dobu i korporativnim komunikacijama, usled veće zastupljenosti audio i video formata, postala izuzetno važna. Pogotovu kada se u velikoj meri prešlo na onlajn poslovanje tokom pandemije korona virusa, sa akcentom na virtuelnim sastancima i konferencijama, nakon kojih je iz više razloga neophodno sačuvati i pisani zapis, pored video ili audio snimka.

Takođe, brojna istraživanja govore o tome da je video sadržaj koji se plasira na društvenim mrežama značajno gledaniji ukoliko je titlovan.

Zašto je bitna transkripcija?

Pored toga što transkripcija predstavlja kreiranje tekstualnog zapisa za arhivu, ona je neophodna i za titlovanje video klipova kojih je danas u digitalnim marketinškim komunikacijama sve više.  Osim što su video sadržaji koji imaju titl dostupni i osobama sa oštećenim sluhom, takođe ih mogu konzumirati i svi korisnici društvenih mreža koji iz bilo kog razloga nemaju uključen ton prilikom pregledanja (dok su u javnom prevozu, kancelariji, nekoj čekaonici i slično).

Istovremeno, transkripcija omogućava prečišćavanje izrečenog u video ili audio materijalu. Ovo je posebno bitno u onlajn prezentacijama, edukacijama ili konferencijama, jer koliko god bilo kontrolisano ono što se govori, na njima često bude mnogo toga nepotrebnog što se u procesu transkripcije i titlovanja izbaci.

Za manuelnu izradu preciznog transkripta je neophodno vreme

Svi koji su u nekom trenutku imali zadatak da odrade transkripciju audio ili video materijala prostim preslušavanjem i prekucavanjem odslušanog, znaju koliko je to vremenski zahtevno, ali i komplikovano.

Relevantna istraživanja na ovu temu pokazuju da izrada transkripta jednog sata audio ili video zapisa traje u proseku četiri sata tj. za sat vremena nije moguće transkribovati više od 15 minuta audio materijala, što predstavlja značajan gubitak vremena i neizbežan stres za onoga ko radi transkripciju, izazvan lošim kvalitetom zvuka, odvlačenjem pažnje putem zvučnih efekata u pozadini i slično.

Problem sa globalnim aplikacijama za transkripciju

S obzirom na bitnost transkripcije, alati za njenu izradu nisu ništa novo. U svetu je razvijeno mnogo aplikacija koje je obavljaju, ali njihovo korišćenje u Srbiji predstavlja problem pošto većina njih uglavnom ili uopšte ne prepoznaje srpski jezik ili ga prepoznaje jako loše, sa procentom tačnosti ispod 60%. Samim tim, njihovom upotrebom se proces transkripcije skoro i ne skraćuje u odnosu na manuelno prekucavanje.

Kako je prebacivanje zvuka u tekst u osnovi praćenja medija i arhiviranja medijskog sadržaja, bilo da je reč o televiziji, radiju ili sve popularnijim podkastima, u okiviru Newton Media grupe razvijen je poseban softver Beey, koji rešava ovaj suštinski problem prepoznavanja jezika i čini da izrada transkripta više ne bude tako obiman posao kao što je to do sada bio slučaj.

Beey Transkripcija Jednostavan Interfejs

Beey – precizna izrada transkripta u realnom vremenu

Zahvaljujući saradnji sa Univerzitetom u Liberecu i obimnoj arhivi medijskih objava u svim državama regiona, jezički model je razvijen za sve jezike jugoistočne Evrope sa tačnošću od preko 85%. Ono što garantuje konstantno unapređenje tačnosti transkripcije je automatska sinhronizacija sa medijskom arhivom u svim državama regiona, koja obezbeđuje ažuriranje rečnika i svakodnevno treniranje jezičkih modela. Pored toga Beey korisnici imaju mogućnost kreiranja personalizovanih rečnika, kao i dodavanja novih pojmova i fraza u postojeći rečnik, što garantuje kontinuirano poboljšanje procenta tačnosti, kao i prilagođavanje rečnika samom korisniku na osnovu njegovih preferencija.

Inovativno rešenje koje donosi ovaj softver značajno olakšava i ubrzava proces transkripcije. Pomoću njega izrada transkripta traje neznatno više od dužine samog video ili audio materijala. Takođe funkcionalnost prepoznavanja različitih govornika i njihovo automatsko odvajanje u okviru transkripta značajno olakšava i ubrzava proces transkripcije, što posebno dolazi do izražaja prilikom titlovanja.

Funkcionalan i jednostavan interfejs

Interfejs alata Beey dizajniran je tako da omogućava lako korišćenje i jednostavno i brzo editovanje teksta. A kako se transkripcija vrši automatski dok video teče, samim tim je kontrolu teksta i korekcije moguće vršiti u realnom vremenu.

Zahvaljujući svemu navedenom, Beey ne samo da skraćuje dugotrajan posao preslušavanja i manuelnog prekucavanja teksta, već i potencijalne jezičke greške tokom same transkripcije svodi na minimum. Pojednostavljen je i dalji rad sa tekstom odnosno dokumentom, jer je kontrolni panel takođe funkcionalan i jednostavan za korišćenje.

Pored transkripcije video fajlova, moguće je direktno transkribovati i video zapise sa YouTubea, unošenjem URL-a direktno u softver. Takođe, uskoro će korisnicima biti na raspolaganju i transkripcija live stream-ova u realnom vremenu.

Zainteresovani za testiranje Beey alata mogu se javiti na mejl adresu info@kliping.rs i besplatno se uveriti u njegove funkcionalnosti.

Pogledajte još