Agencija Kliping nagrađena PC Press Top 50 priznanjem za svoj novi sajt

Autor teksta
Kliping

Kliping

agencija-kliping-nagradjena-PC Press-Top-50-priznanjem-za-novi-sajt

Agencija Kliping nagrađena PC Press Top 50 priznanjem za svoj novi sajt

Na našim prostorima retko se viđa, a još ređe uspešno zadržava – kontinuitet. Kontinuitet poslovanja, kompanije, brenda… je vrednost sama po sebi jer podrazumeva jedan poseban kvalitet koji često nije vidljiv – neprestanu promenu, transformaciju ka novom, boljem i uspešnijem modelu postojanja i funkcionisanja.

Dva nosioca kontinuiteta u domaćoj digitalnoj sferi – Kliping i PC Press – „susreli“ su se 4. februara ove godine povodom dodele Top 50 priznanja za 2020. godinu, a koje se tradicionalno dodeljuje od strane medijske platforme PC Press u nekoliko kategorija: Vesti i mediji, eMarket, Obrazovanje i kultura, Dom i porodica, Sport i (avan)turizam, Mobilne aplikacije i Društvene mreže, kao i Poslovni i društveni servisi unutar koje smo proglašeni za najbolje.

Priznanje (koje se uručuje od 1997) je dodeljeno od strane stručnog žirija Top 50 nagrade za novi sajt Klipinga koji se u prošloj godini „istakao svojom funkcionalnošću, ažurnošću, kvalitetnim sadržajem i dizajnom koji se ističe“, kako stoji u obrazloženju nagrade.

Ono na šta smo posebno ponosni je činjenica da je žiri odlučivao na osnovu nominacija od strane čitalaca PC Pressa, što znači da je naša kompanijska online platforma prepoznata od strane sadašnjih i potencijalnih korisnika kao funkcionalna, estetski dobro osmišljena, efikasna i informativna. No, iako smo nagradu primili za naš sajt, nju su zapravo dobili i za nju su zaslužni ljudi koji stoje iza njega – naše kolege, zaposleni i saradnici.

Naš tim je tokom svih ovih godina narastao na preko 50 ljudi. Rastući u brojnosti, rasli smo istovremeno i u domenu primene novih poslovnih rešenja, inovativnih tehnologija i modela saradnje sa našim klijentima.  Dinamično okruženje i novi izazovi zahtevali su od nas i izradu novog kompanijskog sajta kao vrednog alata koji služi, između ostalog, i kao direktna spona između naših korisnika i usluga koje im pružamo.

Nastavljajući sa radom i inovacijama i u turbulentnim momentima čiji smo svi svedoci, ova nagrada nam ukazuje da smo odabrali pravi put unutar našeg tržišta. Štaviše, ukoliko pogledamo ovogodišnje laureate, možemo da uočimo i neke opšte trendove, od kojih su najznačajniji sveobuhvatna digitalna transformacija biznisa, stavljanje klijenta na prvo mesto koje nije samo deklarativno, već potkrepljeno konkretnim potezima i brzo prilagođavanje neprestanim i sve učestalijim izmenama paradigme savremenog poslovanja.

Upravo stoga vredi istaći da osnove svakog kontinuiteta i uspešnog trajanja nisu rigidnost i inercija, već stalna adaptabilnost, pri čemu ne zaboravljamo zbog čega radimo to što radimo i za koga to činimo. Jer, krajnju reč o tome uvek će dati najstroži žiri – tržište i naši korisnici.

Pogledajte još