Post-korona svet: Rad od kuće, virtuelni događaji i online obuka

Autor teksta
Kliping

Kliping

Da li će nestati komunikacija “licem u lice”?

 

Novonastala situacija izazvana pandemijom COVID-19 je zahtevala brzo reagovanje u svim industrijama i određen stepen digitalne transformacije. U kratkom roku, bilo je potrebno prebaciti i prilagoditi celo poslovanje iz offline u online. 

Kao i naša svakodnevnica, ni naša radna mesta verovatno nikada neće biti ista nakon okončanja krize COVID-19. U novom post-korona svetu, ovo su tri ključne stvari koje će definisati poslovanje u budućnosti:

 

  • Rad na daljinu

Nakon tri meseca rada od kuće, velike svetske kompanije razmišljaju da ovaj način rada uvedu za stalno ili bar na neki duži period. Kompanije Facebook i Gooogle objavili su da će njihovi zaposleni do kraja 2020. godine raditi od kuće. Predstavnici kompanije Twitter izjavili su da rad od kuće može da postane i jedina opcija ako njihovi zaposleni to žele. 

Sposobnost da rade “na daljinu” će bez sumnje odgovarati nekim zaposlenima više od drugih. Bez obzira na individualne sklonosti, kako kompanije ostvaruju uštedu troškova smanjenja kancelarijskog prostora, očekuje se da će mnogi zaposleni možda i morati da nastave sa ovakvom organizacijom rada. S druge strane, potrebno je postaviti granice i definisati jasno radno vreme, kako ne bi došlo do spajanja radnog vremena sa slobodnim. Ključ je u dobroj organizaciji timova i u održavanju kulture poslovanja.

 

  • Virtuelni događaji

Iako očekujemo povratak svih poslovnih događaja koji zahtevaju fizičko okupljanje velikog broja ljudi, prognozira se da će u budućnosti sve više kompanija organizovati virtuelne događaje bez obzira na zdravstvenu situaciju. Ukida se geografska barijera, smanjuju se troškovi organizatora i učesnika. Ujedno se izjednačavaju se uslovi učestvovanja svih kompanija i pojedinaca bez obzira gde se nalaze. 

Jedna od prednosti ovog načina organizacije je i merljivost kvaliteta događaja. Prema istraživanju kompanije Bizzabo, koje je obuhvatilo 400 ispitanika iz Severne Amerike i Evrope, angažman publike je ključ uspeha virtuelnog događaja. Ovaj način organizacije donosi jasniju statistiku uspešnosti i bolji feedback za buduće događaje. U istraživanju koje je urađeno mesec dana nakon proglašenja pandemije, 90% ispitanika je izjavilo da organizaciju virtuelnih događaja planira da uvrsti u deo svoje strategije. 

 

  • Online obuka

Rad od kuće i online komunikacija zahtevali su dodatnu obuku zaposlenih. Nov način rada tražio je brzo prekvalifikovanje i usavršavanje čitavih segmenata radne snage. Kao rezultat COVID-19 je stvaranje virtuelnih timova, online učenje i virtuelno podučavanje koje su sada u središtu novog normalnog načina rada. 

Kao i kod organizacije virtuelnih događaja, prednost online obuke je odsustvo geografske barijere i smanjeje troškova iznajmljivanja dodatnog kancelarijskog prostora. Glavni, a ujedno i jedini potreban alat za online obuku je platforma za video pozive, kao što je Zoom ili Microsoft Teams. Online predavanje koje može da sluša i do 500 učesnika u isto vreme, koliko Zoom aplikacija dozvoljava za sada, omogućava nastavak normalnog načina poslovanja u post-korona periodu.

 

Pandemija COVID-19 zahtevala je od korporacija i kompanija da stave veći fokus na dobrobit zaposlenih. Politika bezbednosti i zdravlje zaposlenih danas ima prioritet. Rad od kuće i online komunikacija ne predstavljaju neki dodatni benefit, nego potrebu za normalnim načinom poslovanja. 

Izvor: smartcompany.com

Pogledajte još