NAJAVE VESTI

CENTRALNIH TV INFORMATIVNIH EMISIJA

Budite u toku sa najvažnijim aktuelnim temama o kojima se govori u centralnim informativnim emisijama. Prijavite se i dobićete podatke za pristup web ili mobilnoj aplikaciji gde možete pregledati najave vesti centralnih informativnih emisija sledećih televizija: RTS1, Pink, Prva, 02, Happy, N1 i Studio B. Ova usluga je gratis i možete se prijaviti bez obzira da li ste korisnik neke od naših ostalih usluga ili ne.