ISTRAŽIVANJA

Pored informacija o OTS-u (Oportunity to see), broju punoletnog stanovništva u Srbiji koji imao mogućnost da vidi tekst/prilog o Vama u određenom mediju, zahvaljujući podacima dobijenim kroz istraživanja konzumacije medija, dobićete uvid u to kakva je socio-demografska slika čitalaca/gledalaca određenog medija, koje medije preferiraju, koliko često i u koje vreme. Uz istraživanja konzumacije medija koja sprovodimo više puta godišnje, možete naručiti i kratka Omnibus istraživanja od nekoliko pitanja.
saznaj više

MYSTERY SHOPPING

Usluga Mystery Shopping vam pruža objektivne i relevantne informacije o kvalitetu odnosa vaših zaposlenih prema kupcima i korisnicima usluga. Te informacije su osnova za kontrolu i unapređenje prodajnih performansi i izgradnju boljeg odnosa sa klijentima, što posledično dovodi i do veće prodaje i profita. Mystery Shopping pruža jasnu sliku o trenutnim kvalitima, manama i učinku vaših zaposlenih i ukazuje na oblasti u kojima je potrebno raditi sa njima kroz obuke, edukaciju i dodatnu motivaciju.
saznaj više

PREVODI

Sve medijske tekstove i editorijale, osim na izvornom jeziku, možete dobiti i na jeziku koji vam je maternji ili primarni jezik komunikacije. Velikom broju domaćih i internacionalnih klijenata sa uspehom pružamo uslugu prevoda medijskih objava, editorijala, internih dokumenata, analiza, komunikacije na društvenim mrežama i svih ostalih vrsta materijala. Tim prevodilaca Klipinga, među kojima su i prevodioci kojima je jedan od stranih jezika maternji (native speakers), pokriva preko 10 evropskih jezika.
saznaj više