KLIPING MAP

KlipingMAP je inovativna platforma koja omogućava jednostavno i efikasno upravljanje svim medijskim objavama na jednom mestu. Napredna pretraga po bilo kom pojmu, markirane ključne reči za brži pregled objava, kreiranje pdf i excel izveštaja za samo nekoliko minuta, kao i online analitika u realnom vremenu samo su neke od funkcionalnosti KlipingMAP aplikacije koje će Vam olakšati rad i skratiti vreme koje trenutno provodite u pregledu medijskih objava i svakodnevnoj pripremi izveštaja i analiza.
saznaj više

TV ALERTS

TV alerts je inovativna usluga na srpskom tržištu koja po prvi put omogućava monitoring TV programa u zaista realnom vremenu. Najviše 10 minuta nakon što je ključna reč spomenuta u nekoj TV emisiji dobijate video fajl na svoju e-mail adresu. Usluga se zasniva na Speech To Text tehnologiji, koju smo razvili za srpski jezik u saradnji sa sestrinskom firmom Newton Technologies iz Praga i Tehničkim univerzitetom u Liberecu. Usluga TV alerts je apsolutno automatizovana i ne zavisi od ljudskog faktora.
saznaj više

MONITORING DRUŠTVENIH MREŽA

Usluga monitoringa društvenih medija polako, ali sigurno, postaje neminovnost ukoliko želite da na adekvatan način budete informisani o komunikaciji koja se sve više vodi na društvenim mrežama, a sve manje u tradicionalnim medijima. Uz pomoć Metricoma, našeg softvera za monitoring društvenih medija, svakodnevno prikupljamo preko milion objava sa društvenih mreža Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, relevantnih foruma i blogova, kao i komentara sa najčitanijih internet portala u Srbiji i regionu.
saznaj više

MONITORING MEDIJA

Budite pravovremeno informisani o svim relevantnim medijskim objavama važnim za Vaše poslovanje! Kroz monitoring medija pokrivamo preko 300 nacionalnih, regionalnih i lokalnih štampanih medija, specijalizovanu štampu i biltene, više od 100 nacionalnih, regionalnih i lokalnih TV i radio kanala i ogroman broj informativnih i specijalizovanih internet portala i blogova. Alarm kliping, online kvantitativne analize, kao i korišćenje svih naprednih funkcija web aplikacije KlipingMAP su uključeni u cenu osnovne usluge.
saznaj više