TV ALERTS

tv alerts

TV alerts je inovativna usluga na tržištu Srbije koja omogućava monitoring TV programa u zaista realnom vremenu. Najviše 10 minuta nakon što je Vaša ključna reč spomenuta u nekom TV programu, na svoj email ćete dobiti video fajl.

Email notifikacija koju dobijate sadrži sledeće informacije:

  • Datum i vreme
  • Televiziju i emisiju
  • Temu i ključnu reč
  • Video isečak u trajanju od 3 minuta (1 minut pre i 2 minuta nakon što je ključna reč spomenuta)
  • Automatski transkript sa markiranim ključnim rečima

TV Alerts usluga se zasniva na Speech To Text tehnologiji, koju smo razvili u saradnji sa sestrinskom firmom Newton Technologies iz Praga i Univerzitetom u Liberecu. Spomenuta tehnologija u realnom vremenu automatski pretvara glas u tekst i na taj način nam daje mogućnost pretrage sadržaja po ključnim rečima. Usluga TV alerts je apsolutno automatizovana i ne zavisi od ljudskog faktora. Poseban značaj ima u kriznim situacijama, kada je od presudne važnosti da se informacije iz medija dobiju u što kraćem roku.

Ukoliko je potrebno, dodatno možete naručiti ručno izrađen transkript priloga, kao i video isečak dužeg trajanja (na primer, ako je u toku dužeg gostovanja spomenuta Vaša ključna reč, a Vi želite snimak celog gostovanja).

Trenutno se u sistemu praćenja nalaze sve televizije sa nacionalnom frekvencijom (RTS1, RTS2, Pink, Prva, O2, Happy) i Radio Beograd 1. Planira se povećanje broja televizija koje će se pratiti, kao i dodavanje radio stanica. Na raspolaganju Vam je i mogućnost dodavanja televizija koje želite da pratimo.