ŽRTVA I TRGOVAC MOŽE BITI SVAKO – ZATO JE VAŽNO DA PRIČAMO O TRGOVINI LJUDIMA

20.08.2020

Jedna od najvećih zabluda vezanih za trgovinu ljudima je da se to događa nekom drugom. Istina je da postoje ranjive grupe koje su izloženije riziku, ali podaci govore da žrtve trgovine ljudima dolaze iz svih slojeva, da mogu biti bilo koje nacionalnosti, roda/pola, nivoa obrazovanja, kaže u intervjuu za „Kliping“, Hristina Piskulidis, menadžerka komunikacija u...

pročitaj više

Ekonomsko nasilje nad ženama: Nejednake, pokorene i kontrolisane

07.05.2020

Medijsko izveštavanje o ekonomskom nasilju nad ženama (april 2018 – april 2020) Položaj žena kroz istoriju obeležen je nejednakim odnosom moći koji prati opšteprihvaćeni konstrukt da su „slabije“ – fizički, psihički i ekonomski. Kada na to dodaju karakteristike patrijarhalnog i tradicionalnog društva, modeli različitih oblika nasilja nad „slabijim“ polom postaju svakodnevnica. Tako je u Srbiji...

pročitaj više

SPECIAL MEDIA REPORT COVID19

19.03.2020

SVEOBUHVATNI MEDIJSKI IZVEŠTAJ O OBJAVAMA IZ RELEVANTNIH MEDIJA U SVETU, REGIONU I SRBIJI   U uslovima globalne pandemije, vanredne situacije i ograničene mogućnosti kretanja za građane Srbije, pravovremeno i relevantno informisanje je od izuzetne važnosti, za kompanije i organizacije i njihove zaposlene. Zbog toga Vas obaveštavamo da smo pripremili Specijalni medijski izveštaj – COVID19 koji...

pročitaj više