Banke u 2018. godini najčešće sponzorisale festivale

23.05.2019

U 2018. godini banke u Srbiji najčešće su sponzorisale različite festivale (EXIT, Sea Dance, Festival nauke, Beogradski festival igre, Guitar Art festival, Jazz festival Novi Sad), pokazalo je medijsko istraživanje bankarskog sektora agencije „Kliping“. Osim festivala, banke su sponzorisale i sport, različite manifestacije, sajmove, a kao poseban način podrške izdvaja se i sponzorstvo po kom...

pročitaj više

Medijsko istraživanje o ponudama bankarskih usluga u 2018. godini

16.05.2019

U sve dinamičnijem poslovnom okruženju, banke na različite načine pokušavaju da zadrže postojeće i dobiju nove korisnike. Da bi obezbedile konkurentnost na tržištu, banke teže da se njihove usluge razlikuju u odnosu na konkurenciju, plasirajući ih na najbolji način kroz različite kanale komunikacije – tradicionalne, društvene medije, newslettere, flajere, bilborde itd. Rezultati medijskog istraživanja usluga...

pročitaj više

CSR Izveštaj o medijskim aktivnostima banaka za 2018. godinu

25.04.2019

Značaj društveno odgovornog poslovanja u poslednjih nekoliko godina prepoznat je u različitim sektorima, pa tako i u finansijskom. U toku 2018. godine banke u Srbiji najčešće su svoju društvenu odgovornost iskazale kroz podršku različitim kulturnim manifestacijama, rezultati su medijskog istraživanja bankarskog sektora agencije „Kliping“. S druge strane, analiza je pokazala, da banke najmanje medijski komuniciraju...

pročitaj više