Analiza sadržaja sa društvenih mreža

analiza sadržaja sa društvenih mreza

Analiza sadržaja sa društvenih medija predstavlja praksu sakupljanja podataka sa društvenih mreža, blogova i foruma, kao i analiziranje tih podataka u svrhu donošenja poslovnih odluka. Na dnevnom, nedeljnom, mesečnom, kvartalnom, godišnjem nivou ona Vam pomaže da dobijete podatke o tome šta korisnici društvenih mreža misle o Vašoj kompaniji, proizvodima, uslugama, promocijama, tržištu, konkurenciji, zaposlenima, partnerima. Osim toga, analiza sadržaja sa društvenih mreža prikazuje na kojim društvenim mrežama se najčešće pominjete Vi ili Vaša konkurencija, koliko često i sa kojim tonalitetom (u pozitivnom, neutralnom ili negativnom kontekstu), ko su najveći influenseri među njima. Uz pomoć našeg softvera za monitoring društvenih medija Metricom svakodnevno prikupljamo i analiziramo preko milion objava sa društvenih mreža Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, relevantnih foruma i blogova, kao i komentara na tekstove sa najčitanijih internet portala u Srbiji i regionu. Osnovni analitički izveštaj prikupljenih objava sadrži:

  • ukupan broj objava (FB, TW, IN, YT, forum, blog…)
  • broj objava na pojedinačnim društvenim mrežama;
  • sentiment objava (pozitivan, neutralan, negativan);
  • tematski fokus (korporativne, brend, CSR aktivnosti, sponzorstva, izdvajanje predstavnika kompanija ili promotivnih kampanja itd)
  • broj impresija;
  • broj interakcija;
  • spisak najuticajnijih infuensera;
  • engagement;
  • word cloud.