PREVODI

Sve medijske tekstove i editorijale, osim na izvornom jeziku, možete dobiti i na jeziku koji Vam je maternji ili primarni jezik komunikacije. Velikom broju domaćih i internacionalnih klijenata sa uspehom pružamo prevode tekstova na i sa traženog jezika (srpskog, hrvatskog, bosanskog, crnogorskog, slovenačkog, makedonskog, albanskog, rumunskog, mađarskog, grčkog, češkog, slovačkog, poljskog, nemačkog… i naravno, engleskog jezika).

Usluge prevođenja obuhvataju:

  • Prevode celih medijskih tekstova,
  • Prevode editorijala,
  • Prevode analiza,
  • Prevode internih dokumenata,
  • Prevode komunikacije na društvenim mrežama.

Usluga prevođenja je od velike važnosti za naše internacionalne klijente, kao i za klijente koji u svom top menadžmentu imaju osobe kojima srpski jezik nije maternji ili ga uopšte ne govore. Pored toga, s obzirom da kroz saradnju sa ostalim članicama Newton Media grupe i FIBEP-a pokrivamo sve države sveta, prevođenje medijskih tekstova sa stranih jezika na srpski i/ili engleski jezik omogućava klijentima da razumeju i efikasno koriste materijal dostavljen od strane Klipinga. Saradnja sa prevodilačkim sektorima kompanija iz Newton Media grupe omogućava da spektar jezičkih kombinacija bude što širi, te da rokovi dostave budu što kraći. Tim prevodilaca Klipinga, među kojima su i prevodioci kojima je jedan od stranih jezika maternji, pokriva preko 10 evropskih jezika.

Pored prevođenja celih medijskih tekstova, pružamo usluge prevoda editorijala, internih dokumenata, analiza, komunikacije na društvenim mrežama, prevođenje web sajtova i svih ostalih vrsta dokumata. Rokovi za dostavu se određuju u skladu sa zahtevima klijenata, a prevodi se mogu naručiti svakog dana u bilo kom trenutku. Cene se određuju u zavisnosti od količine materija, jezičkih kombinacija i rokova za dostavu i kreću se od 6 eur po prevodilačkoj strani (1500 karaktera bez razmaka) na više.