MYSTERY SHOPPING

Mystery Shopping (Tajna kupovina) je usluga koja Vam pruža objektivne i relevantne informacije o kvalitetu odnosa Vaših zaposlenih prema kupcima Vaših proizvoda i korisnicima Vaših usluga. Te informacije su osnova za kontrolu i unapređenje prodajnih performansi i izgradnji boljeg odnosa sa Vašim klijentima, što posledično dovodi i do veće prodaje i profita.

Metodom tajne kupovine, naši obučeni kupci, izabrani da po životnom stilu i navikama što približnije odgovaraju Vašoj ciljnoj grupi, prikupljaju dragocene podatke o:

 • Izgledu enterijera
 • Higijeni
 • Obučenosti zaposlenih
 • Komunikaciji
 • Dostupnosti proizvoda
 • Poštovanju unapred utvrđenih scenarija prodaje od strane zaposlenih
 • Reagovanju na prigovore i reklamacije

I još mnogo toga.

Dakle, usluga Mystery Shopping Vam pruža jasnu sliku o trenutnim performansama Vaših zaposlenih i ukazuje na oblasti u kojima je potrebno raditi sa zaposlenima kroz obuke, edukacije i motivaciju.

Sigurno ste pročitali ogroman broj istraživanja koji govore o tome koliko je Više resursa potrebno da bi se pridobio novi kupac, nego zadržao postojeći. Takođe i o tome koliko mali procenat kupaca koji jednom dožive neprijatnu situaciju prilikom kupovine ili budu nezadovoljni kvalitetom usluge, ponovo dođe kod istog prodavca. A da ne govorimo o tome koliko su ljuti i besni klijenti, zahvaljujući društvenim mrežama spremni da svoje loše iskustvo podele sa širokim auditorijumom.

Zbog svega navedenog, neophodno je kontinuirano raditi sa zaposlenima koji su u direktnom kontaktu sa Vašim kupcima, ukazivati na pozitivne primere, a negativne ispravljati u što kraćem roku. Mystery Shopping je usluga koja Vam u svemu tome neizmerno pomaže.

U našoj ponudi se nalaze Mystery Shopping tehnike:

 • Tajna poseta (i/ili kupovina)
 • Tajni poziv (i/ili sastanak)
 • Tajni e-mail
 • Tajni monitoring konkurencije

 

Prijavite se i zakažite sastanak, na kome ćemo zajedno proći kroz sve eventualne nedoumice i dileme koje trenutno imate i na kome ćemo Vam uživo prezentovali neke od studija slučaja iz naše dosadašnje prakse. Posebna prednost usluge tajne kupovine je ta što su konkretni rezultati i benefiti vidljivi u veoma kratkom roku.