ISTRAŽIVANJA

KONZUMACIJA MEDIJA

Već nekoliko godina svetska stručna javnost u oblasti medija i merenja efekata komunikacije ističe da se dosadašnji veoma rasprostranjen način medijske evaluacije kroz iskazivanje AVE ili komercijalne vrednosti objava pokazao kao nedovoljno relevantan, a često i totalno pogrešan. Po uzoru na trendove na razvijenim tržištima, počeli smo sa sprovođenjem internih istraživanja konzumacije medija, uz pomoć kojih naše analize medijske zastupljenosti pružaju mnogobrojne veoma korisne informacije. Pored informacija o OTS-u (Oportunity to see), broju punoletnog stanovništva u Srbiji koji imao mogućnost da vidi tekst/prilog o Vama u određenom mediju, zahvaljujući podacima dobijenim kroz istraživanja konzumacije medija, možete imati uvid u to kakva je socio-demografska slika čitaoca/gledalaca određenog medija, koje medije gledaju/čitaju, koliko često i u koje vreme. Ovi podaci mogu značajno da Vam pomognu oko definisanja target medija na osnovu ciljne grupe kojoj želite da se obratite, prikažete im novi proizvod/uslugu, ali i da dobijete jasnu sliku o tome ko je imao priliku da Vidi vašu kampanju, događaj koji ste organizovali ili bilo koji drugi sadržaj u medijima.

OMNIBUS ISTRAŽIVANJA*

Uz istraživanja konzumacije medija koja sprovodimo više puta godišnje, možete naručiti i kratka Omnibus istraživanja od nekoliko pitanja. Pitajte javnost:

  • Šta misli o Vašim proizvodima i uslugama?
  • Koliko, kada i gde je zapažena Vaša kampanja?
  • Šta je to što bi ih motivisalo da kupe Vaš proizvod?
  • Da li bi preporučili Vaš proizvod ili uslugu?

Ili bilo šta drugo što Vam je u momentu sprovođenja istraživanja aktuelno i što biste želeli da saznate.

U svakom periodu istraživanja možete naručiti paket od tri pitanja, po veoma konkurentnim cenama.

*Istraživanja se sprovode metodom telefonske ankete na reprezentativnom uzorku od 1.000 ispitanika, punoletnih građana Republike Srbije.